Voda pro Ondřejovice

21.08.2019

Podle červencové zprávy Českého hydrometeorologického ústavu je na Jesenicku stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech silně podnormální a my se tak nějak začínáme učit žít s tím, že s vodou to v budoucnu bude složitější.
Jistou dávku prozíravosti mělo vedení Zlatých Hor, když v roce 2017 začalo hledat možnosti vodních zdrojů pro občany Ondřejovic. Jak známo, tyhle věci nejsou otázkou dnů, spíše let a ani v případě Ondřejovic není vyhráno, nicméně po dvouletém geofyzikálním měření ve čtyřech lokalitách přichází ke slovu další fáze. Na jednom z testovaných míst, které vykazuje největší potenciál pro vodu, bude proveden hydrogeologický průzkumný vrt. Ten dá vědět, o jak významné ložisko se jedná a jestli půjde využít coby vodní zdroj Ondřejovic. Rozpočet na celou akci od projektu, přes samotné vrtání až finální administraci je okolo 750 tisíc korun, z čehož by 60 % měla krýt dotace Státního fondu životního prostředí.
H2O hýbe Českem a chvála bohu hýbe i Jesenickem, v tomhle směru nás čeká dost práce, tak tleskáme každému dílčímu počinu týkajícího se vody. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.