Víme, jaké nové využití se plánuje v budově bývalé jesenické knihovny

18.01.2022

Chytrá města hledají způsoby, jak podporovat místní podnikatelský sektor. Do určité míry nám to přijde podobně samozřejmé, jako když jdou finance z městské kasy do péče o seniory, do zkvalitňování škol, na pomoc pořadatelům kulturních akcí či sportovním oddílům a tak.

Ve vylidňujícím se městě typu Jeseník mohou zlepšující se podmínky k podnikání ovlivnit i perspektivu mladých lidí, kterým se tady zahajovat podnikání zatím příliš nechce. Přitom ta tzv. nová ekonomika tomu docela nahrává.

Vedení města Jeseník si tuhle úlohu uvědomuje, a tak ve spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK) připravuje otevření menšího městského inovačního centra. To by se mělo stát zastřešujícím hubem pro všechny aktivity týkající se podpory podnikavosti zejména mladých lidí, ale nejen jich. K podnikání jde dovést i frustrované zaměstnance mající obavu udělat první krok - vyřídit IČ a začít vyrábět.

Pro tyto účely byla předběžně vytipována budova bývalé knihovny na Lipovské ulici, která čeká na své nové poslání a kompletní rekonstrukci. Velmi zajímavě si se zadáním architektonické studie poradili architekti ze studia Masparti, jejichž návrh se neomezil na prosté "natření fasády". Kancelář přišla s výrazným řešením designové dřevěné přístavby. Nový vstup s důstojným foyer, nezbytné toalety pro invalidy (které prostě nejde dostat jinam) a užitečná potkávací zóna je to, co v architektonickém vylepšení budovy vznikne. Ten návrh jistě vyvolá žádoucí diskusi, třeba i dojde k úpravě finálního vzhledu, každopádně my na tom oceňujeme právě tu odvážnost, poněvadž Jeseník by si nějakou mírně provokativní budovu zasloužil. A kam to pasuje více než do srdce inovativnosti regionu. By to možná přispělo k ještě většímu nastartování zdejšího kreativního podhoubí. Oni ti umělecky a kreativně zaměření lidé potřebují tvořit v podnětném prostředí.

Pokud jde o náplň a provoz takového inovačního centra, koncentrovaly by se v něm takové činnosti, jež by přitahovaly žáky a studenty s ambicemi podnikat. Co si budeme povídat, s nárůstem na dálku vykonavatelných profesí, se pro Jesenicko otevírá příležitost právě těmhle oborům dát prostor a nabídnout podmínky.

Na přípravách obsahu jesenického inovačního hubu se podílejí zdejší střední školy, zástupci některých progresivních firem a další aktéři již dnes na poli podnikavosti a kreativity působící. Vždyť cílovkou vedle mladých lidí má být i zdejší průmysl, který v hubu může například nacházet nové talenty, využívat strojní a hardwarové vybavení pro výrobu prototypů anebo se účastnit podnikatelských konferencí a workshopů, které rovněž k rozvoji jesenického podnikatelského ekosystému přispějí. Navíc tahle věc jistojistě přiláká pozornost vysokých škol, a tak je potenciální profit pro Jesenicko o to větší.

Když mluvíme o jesenickém hubu, máme na mysli projekt s celookresní působností, i v tomto rozsahu chápeme poslání města Jeseník.

Se zájmem budeme sledovat debaty o architektonické studii a budeme připraveni přispět do diskusí zejména o náplni inovačního hubu, ostatně o obsah jde v prvé řadě.

Foto (zdroj): Inovační centrum Olomouckého kraje

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.