Vak Jesenicka připojuje k adolfovické úpravně nový zdroj vody - Keprnický potok

13.10.2023

Zdejší největší vodohospodářská společnost VAK Jesenicka si před lety vypracovala krizový plán, aby byla připravena na hrozící pokles vydatnosti zdrojů vody. V něm bylo doporučeno, aby se po rekonstrukci úpravny (stalo se tak vloni), pustila do hledání a připojování nových zdrojů surové vody.

A je to tady, po schválení 89 milionové dotace se rozběhla významná investiční akce za 127 milionů korun – napojení Keprnického potoka na zmodernizovanou Úpravnu vody Adolfovice. Pro Vak Jesenicka a jeho odběratele jde o doslova strategický projekt.

V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na novém vodním zdroji a přiváděcím řadu do úpravny, dokončeny by měly být do prosince roku 2025. Pak bude zajištěn dostatek vody na další generace.

Součástí stavby bude i vybudování nového vodojemu o kapacitě jednoho tisíce kubíků vody. "Po zprovoznění si Vak Jesenicka významně pojistí spolehlivost dodávek pitné vody do vodovodu na trase Jeseník – Mikulovice, kde naši vodu odebírá více než 15 tisíc obyvatel.", přidal argument technický ředitel společnosti Robert Černý.

Foto (zdroj): Vak Jesenicka
Text (námět): Jesenickavoda.cz

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.