Vak Jesenicka chystá investici do nového vodního zdroje - Keprnického potoka

20.05.2023

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si žádá více než 15 tisíc odběratelů připojených na vodovod v obcích Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a městě Jeseník.

Po důležité rekonstrukci adolfovické úpravny vody, kdy mj. došlo ke zvýšení výrobní kapacity pitné vody, přichází správný čas na opatření zajišťující potřebné množství surové vody. "U některých důležitých vodních zdrojů nám kolísá jejich vydatnost, případně také kvalita, což nás nutí přemýšlet o nových možnostech tak, abychom byli schopni za každé situace dodávat kvalitní pitnou vodu.", ozřejmila uvažování společnosti ředitelka Ing. Lenka Podhorná.

Právě modernizace úpravny vody v Adolfovicích nastolila podmínky vhodné pro posílení přítoku surové vody. K Borovému a Šumnému potoku Vak Jesenicka přidá Keprnický potok. Ten při tvorbě lokálního krizového plánu připravenosti na pokles vydatnosti vodních zdrojů vyšel jako optimální řešení.

Projekt kromě stavebně-technického připojení potoka na úpravnu počítá s vybudováním nového vodojemu, což dá Vak Jesenicka schopnost akumulovat jednodenní spotřebu vody pro vodovod Jeseník-Mikulovice.

Náklady na výstavbu nového vodního zdroje, včetně vodojemu, jsou odhadovány na přibližně 127 milionů korun. 70 % částky bude krýt dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Realizace stavby čeká na schválení akcionáři společnosti.

Foto (zdroj): Vak Jesenicka
Text (námět): Jesenickavoda.cz

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.