Tzv. nová ekonomika je pro Jesenicko velkou příležitostí

09.12.2021

Čirou radostí pro nás je vyhodnocování konference positivJE FESTIVAL, kde ve třech diskusních panelech zaznělo tolik užitečných informací, kterými kdyby se Jesenicko inspirovalo jen z části, tak by se zákonitě posunulo ve všech důležitých oblastech.

Můžeme se vám malinko pochválit? Povedlo se nám do Jeseníku přilákat čtyři velmi kvalitní jména pro panel 'inovativní byznys'. Na pódiu se sešli Jana Polášek Filová ze Škoda Auto, Petr Houzar z Google, Tomáš Dostál z Inovačního centra Olomouckého kraje a doplnil je velezkušený investor Jiří Hlavenka.

Nevíme, jak dvouhodinové "přemýšlení" o byznysovém Jesenicku působilo na diváky, nám to do žil vlilo dost optimismu, protože zazněly nápady, jejichž realizování by zde vytvořilo nová, lépe placená místa, by zvýšilo konkurenceschopnost zdejších firem..., a to všechno by přispělo k bohatnutí regionu. Mezi námi, celá česká ekonomika už pracuje na transformaci, čím dříve se do toho pustíme tady, tím pro nás lépe. Proč bychom se měli smířit s tím, že ačkoli si Česká republika i v evropském srovnání nevede špatně, tak v okrese Jeseník máme průměrné platy na 89 % těch republikových?

Tomáš Dostál z krajského inovačního centra představil záměr otevřít ve spolupráci s městem Jeseník inovační hub. V tuto chvíli se uvažuje o budově bývalé knihovny. Místo by se mělo stát centrem podnikavosti, v němž se budou potkávat studenti s podnikateli, podnikatelé s podnikateli... budou se zde rodit nové nápady, vznikat nové firmy, zakládat se nová partnerství a tak.

Polovinu času diskuse jsme věnovali transformaci existujících podniků. Nejvíce tady zaměstnává lehký průmysl a toho se všechny ty digitalizace, automatizace a robotizace bytostně dotýkají.

Jana Polášek Filová je ve Škoda Auto zodpovědná za průmysl 4.0, na našem místě by se velmi zabývala tím, jak ve zdejších výrobních firmách lépe plánovat a optimalizovat procesy, jak řídit zásoby a výrobu, jak šetřit náklady na energie apod., a to za využití chytrých technologií typu umělá inteligence, strojové učení, robotika, internet věcí..., které jsou stále více dostupné. Mimo jiné "navrhla" výrobcům ocelových hal a kontejnerů, aby je vylepšili o zachytávání vody, solární panely... V soběstačných stavbách je obrovská budoucnost.

Jiří Hlavenka uvažuje tak, že pokud se Evropě podaří vracet výrobu z Asie domů, budou mít v Česku šanci pouze firmy plně automatizované, protože dělníků bude už jenom ubývat. To je výzva i pro jesenické továrny, které jsou v dodavatelsko-odběratelském řetězci subdodavateli.

Petr Houzar větří velký prostor pro místní cestovní ruch. Data Googlu potvrzují, že Češi míří do hor, k čemuž Jiří Hlavenka přisadil, že v tomhle odvětví vidí nekonečný prostor pro tisíce drobných zlepšení, aby se Jeseníky nabídkou služeb kvalitativně posunuly směrem k Alpám. Zástupce Google mírnil naše obavy o zdejší obchodníky. Vzkazuje jim, aby maximálně využili znalosti svých zákazníků, plus aby otevírali vlastní internetové obchody.

Jakmile došla řeč na to nové, do čeho se máme pustit, v potenciálu si všichni řečníci notovali. Zaměřme se na rozvoj oborů generujících distančně vykonavatelné profese. Vychovávejme tenhle typ absolventů, zakládejme tenhle typ byznysů. Tedy komplet e-commerce s e-shopy a digitálními agenturami, softwarové společnosti s vývojem aplikací nebo webů, data analytické firmy aj. Anebo alespoň veďme naše děti k tomu, aby tyhle profese dělaly z Jeseníku do bez nadsázky celého světa. Úžasná možnost, je tahle nová ekonomika.

Pár minut jsme věnovali i naší libůstce - co by s Jeseníkem udělala přítomnost vysoké školy? ;-) Jestli máme volně parafrázovat názor čtyřech expertů, tak vysoká škola ano, ale ne kvůli titulům, nýbrž kvůli oborům majícím předpoklad se v našem regionu uplatnit.

My víme, že vy víte, co dělat, ale nezaškodí si to občas zopakovat s lidmi nazatíženými lokálními hendikepy ať už domnělými nebo skutečnými.

Jako positivJE jsme připraveni vyhrnout rukávy a do transformace hospodářství se zapojit.

Foto (zdroj): Lucie Musialová a Kateřina Šimečková

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.