Strategie pro boj se suchem na Jesenicku

03.08.2020

Minulý týden určitě udělal radost všem koupalištím a vůbec prázdninujícím dětem, nám dospělým ale možná připomněl, že ani na dešťové srážky vydatné květen a červen nevyřešily téma sucho a množství vody v krajině z dlouhodobého pohledu.
Musí se tím zabývat radnice, vodohospodářské firmy, zemědělci, správci vodních toků, lesáci, na vodu náročné obory, a také Olomoucký kraj. V posledních cca dvou letech se v Olomouci na Kraji scházela pracovní skupina odborníků z obcí a měst, zástupci Lesů ČR, Povodí Odry a Povodí Moravy, kteří diskutovali, hledali řešení, a nakonec připravili krajskou strategii boje se suchem a povodněmi. Ta hovoří o třech prioritách - hospodaření s vodou ve městech, hospodaření s vodou v přírodě a podpoře inovací v práci s vodou. Cílem je zachycení a udržení většího množství vody, její uvědomělejší používání a snížení rizika bleskových povodní. Pokud je tahle strategie připravena dobře, mohou se její plány propsat do měst a obcí, do firem..., formou osvěty také k široké veřejnosti, a hlavně taková strategie může posloužit jako výchozí dokument pro hledání finančních zdrojů na realizaci konkrétních opatření. Je pravděpodobné, že stát i Evropská unie budou stále víc a víc podporovat projekty zlepšující nakládání s vodou, Jesenicko se tak může dostat k potřebným penězům na budování záchytných nádrží, mokřadů a tůní, nasazení moderních monitorovacích technologií i realizaci dalších opatření. Co si budeme nalhávat, sucho je pro okres Jeseník stejně naléhavé téma, jako pro zbytek republiky, krajská 'vodní strategie' s tím může leda pomoci.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.