Stipendia pro žáky středních škol na Jesenicku

15.10.2020

Různá data a průzkumy ukazují, že pro část deváťáků (každý rok okolo 60 %) nejsou zdejší střední školy první volbou, kam chtějí podat přihlášku. Jasné a logické je to tehdy, nenabízí-li žákem zvolený studijní obor některá ze zdejších SŠ. Jasné a logické je to taky v momentě, kdy kvalita školy 'za kopcem' převyšuje tu místní. Ale co když tady je daný obor, co když je na dobré úrovni? Máme hledat cesty, jak děcka vyrůstající na Jesenicku přilákat ke studiu na středních školách v Jeseníku (potažmo Heřmanicích a Lipové-lázních)? Na úřadě Olomouckého kraje a na Sdružení měst a obcí Jesenicka si myslí, že ano.
Proto hejtmanství zavedlo speciální jednorázové stipendium. To dostane každý žák prvního ročníku, který nastoupí na některou ze středních škol fungujících v okrese Jeseník (vyjma Gymnázia Jeseník), tj. Střední průmyslová škola, Hotelová škola V.Priessnitze a Obchodní akademie, Střední škola gastronomie, farmářství a služeb a Odborné učiliště a Praktická škola Lipová-lázně.
Finanční příspěvek ve výši 5 000 korun na žáka má zafungovat jako motivátor pro deváťáky, aby tam, kde to dává smysl, preferovali studium v našem regionu. On je to začarovaný kruh - kvalita školy jde nahoru zpravidla tehdy, když má dost děcek a děcka jdou studovat tam, kde vidí tu kvalitu.
My tedy chápeme krajskou podporu jako malý důkaz toho, že v Olomouci rozumí tomu, že Jesenicko prostě má svá specifika, a že i tahle investice ve výši 868 tisíc, byť není nějakým spasením, je jistým příspěvkem, jak krajem zřizovaným školám pomoci s jejich rozvojem a zlepšováním.
Dlužno doplnit, že další krajská podpora v řádech desítek tisíc korun přichází do regionu formou speciálních stipendií na polytechnických oborech. Cílem je dostat více dětí k technice a řemeslu, tam české hospodářství trpí nedostatkem.
No, vzdělávání je pro budoucnost Jesenicka hodně důležité, přísun peněz je dobrým, nikoli zaručeným receptem na jeho zlepšování.

Foto (zdroj): archiv SŠ gastronomie, farmářství a služeb

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.