Správa CHKO Jeseníky monitorovala drobné savce

25.12.2023

Rovnováha v počtech a druhová pestrost zvířat jsou důležité pro jesenickou přírodu. Jestli jsou na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky optimální počty drobných savců, se pokoušeli v letošním roce zmonitorovat pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Správy CHKO Jeseník.

Odchyty probíhaly šetrně vůči malým hlodavcům, mezi nimiž převažovala myšice lesní, následovaná norníkem rudým. Chyceni a vráceni do volné přírody byli rejsci i poměrně vzácná myška drobná.

Zástupce Správy CHKO Jeseníky vysvětlit přínosy drobných savců ve zdejší přírodě: "Jsou potravou dravců, sov, lišek, kun a mnoha dalších živočichů. Hrabáním nor v zemi kypří půdu a zvyšují její zasakovací a retenční schopnost pro vodu. Vnášením semen pomáhají k šíření rostlin nebo půdu přihnojují částmi rostlin, které do ní zapravují.".

Foto (zdroj): Správa CHKO Jeseníky

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.