Smart peníze pro Jesenicko na vysokorychlostní internet a elektronizaci zdravotní péče

07.03.2022

Potřebujeme, aby byl okres Jeseník chytrým okresem snažícím se v některých ohledech konkurovat větším městům, jež jako magnet přitahují hlavně zástupce mladé generace. Ta nám tu pak chybí v rolích zaměstnanců, podnikatelů, rodičů, zákazníků... Jsou způsoby, jak Jesenicko coby místo pro život vylepšovat, čistá příroda jako motiv přestává stačit.

Jesenicko figuruje v národní i krajské rozvojové strategii, těší se pozornosti, kterou by mělo aktivně využívat. Šéfky a šéfové městských i obecních úřadů se u Olomouckého kraje mohou ucházet o finanční podporu na vysokorychlostní internet. Ten tady potřebujeme pro podnikatele a firmy, aby dokázali čelit svým konkurentům. Kraj obcím nabízí peníze na přípravu projektů, studie, analýzy, ale i na samotné smart vybavení.

Podobně olomoucké hejtmanství otevírá dotační příležitost pro aktéry v jesenickém zdravotním systému, aby se zapojili do digitalizace zdravotní péče. Většina odborníků považuje za to nejdůležitější v péči o zdraví prevenci. Díky rostoucímu významu zdravého životního stylu i počtu různých elektronických zařízení schopných sledovat životní funkce, diagnostikovat odchylky v nich a schopnost naměřená data sdílet ošetřujícímu lékaři, má Jesenicko šanci být i bez špičkově vybavené nemocnice zdravým regionem. Potřebujeme se transformovat z lidí "čekajících" na nemoci, na lidi nemocem předcházející. Oblast eHealth je tou odpovědí.

Kdo jste z oboru, 17. března startuje příjem žádostí o dotaci a Kraj hlásí, že by to nemělo být až tak složité.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.