Sdružení měst a obcí je silný subjekt

22.06.2018

Od 1.1. 1996 si to tu šéfujeme sami, ačkoli na okresy se už moc nehraje. Ovšem už čtvrt století tady působí sdružení, které sice vzniklo původně jako hlas Jesenicka v tehdejším okrese Šumperk, ale i dnes má jeho existence své opodstatnění. Unikátnost Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) spočívá v tom, že jeho členy je všech 24 obcí okresu, což z něj dělá jistý unikát v rámci ČR, ale hlavně jde o platformu, jež má svoji váhu. 24 starostů se je schopno potkat a bavit se o problémech celého regionu, to je skvělá příležitost.
SMOJ se např. zasadil o vybudování společné kompostárny pro celý okres. Ale za hlavní přínos považujeme právě to, že čelní představitelé každé jedné vsi a města mají možnost debatovat se svými protějšky - sousedy, koordinovat různé postupy, sdílet zkušenosti ... a přispívat tak k rozvoji Jesenicka.
Ke 25. narozeninám sdružení blahopřeje i positivJE a přeje mnoho plodných setkání a osvícených nápadů, co dalšího mohou starostové pro své občany udělat.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.