Řekněte svůj názor na vzdělávání v Jeseníku

12.03.2020

Víte, positivJE považuje kvalitní vzdělávání za jednu z nejdůležitějších věcí, pokud jde o budoucnost okresu. Právě to, jak dobře budou mateřské, základní a střední školy připravovat děti na jejich profese a kariéry, jakými kompetencemi je vybaví, jaké zkušenosti jim předají... určí, jak dobré jednou Jesenicko bude.
Aby se pro vzdělávání dělalo co nejvíc, má město Jeseník mj. zřízenu Komisi pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování. V ní sedí odborníci, od nichž vedení města očekává náměty, doporučení a nápady, jak měnit a zlepšovat zdejší vzdělávací systém, aby tento produkoval co nejlepší jedince.
A tahle komise si řekla, že do chystané 'Strategie vzdělávání města Jeseník 2025+' chce promítnout i pohled veřejnosti. Přece chceme-li sestavit novou strategii, potřebujeme vědět, jak dnešní stav školství vnímají jeho samotní aktéři, tedy učitelé, děti a rodiče. Když si urvete pět až deset minut svého času, dostanete příležitost vyjádřit svůj názor na současnou úroveň vzdělávání od MŠ přes ZŠ až po SŠ, a také na rozsah a kvalitu zájmových aktivit. A budete moci sdělit i své podněty směrem k chystané strategii. Krátký dotazník je tady, tak si ho projděte a přiložte ruku k dílu, za lepší město ;-) Jestli to neděláte pro sebe, tak pro svoje děti a vnoučata ano.

Foto (zdroj): archiv ZŠ Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.