Podpora polytechnického vzdělávání na Jesenicku

03.11.2020

Tahle práce nikdy neskončí, ale tříletý krajský projekt na podporu polytechnického vzdělávání žáků a studentů, co skončil 31. října, se počítá. Olomoucký kraj a Centrum uznávání a celoživotního učení mají za sebou kus práce a zajímavé výsledky.
Leitmotivem projektu byl rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na snazší uplatnění na trhu práce, takže se hledaly věci, které mohou zvýšit zájem žáků o (poly)technické vzdělávání, čímž se myslí hlavně řemesla a technické obory. V praxi to zahrnovalo třeba podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů, modernizaci vybavení škol pro výuku polytechniky, zvětšení důrazu na význam kariérového poradenství a třeba rozvoj digitální gramotnosti žáků i učitelů.
Co nás zaujalo, protože to s koncem projektu nezmizí, je vznik 15 krajských center, jakýchsi kabinetů, jež se budou starat o kontinuální aktivity ve vydefinovaných oblastech. Pokud chceme Jesenicko posouvat vpřed, musíme v určitých chvílích využít znalostí celého kraje. Tak se stalo, že například na jesenické Střední průmyslové škole našel svoje místo kabinet strojírenské mechaniky, jemuž šéfuje paní učitelka Aichlerová. To vkladem Střední školy gastronomie, farmářství a služeb je vedení krajského kabinetu zemědělství a chovatelství, součástí pracovní skupiny je předsedkyně ZD Jeseník paní Doupovcová. A pokrývaných oblastí je více, vznikly třeba kabinety digitální gramotnosti, strojírenství, stavebnictvím, nábytkářství, elektrotechniky, aplikované chemie, informačních a komunikačních technologií, designu... Každý jeden kabinet má ve svěřené oblasti přenášet praxi do výuky, což je bezpochyby žádoucí, neboť teď se často stává, že se děti učí znalostem a dovednostem, které už v reálném světě nenajdou na pracovním trhu uplatnění.
Dáváme palec nahoru všem snahám, jak propojit základní a střední školství s opravdovým byznysem, to má totiž být jeden z cílů českého vzdělávacího systému. Koneckonců stavět most mezi školami a firmami se snaží také Inovační centrum Olomouckého kraje.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.