Podpora nadaných dětí na Jesenicku

20.02.2019

Přestože žijeme v jedné z nejpřívětivějších zemí světa, pokud jde o elementární lidské potřeby, v žádném případě to neznamená, že o všechny sociální potřeby občanů se postará stát. Ani to není potřeba, Češi už mnohokrát prokázali schopnost se semknout, ochotu si pomáhat ... Formou různých dárcovských SMS, nadací a sbírek od Čechů ročně protečou na prospěšné projekty miliardy korun.
Jesenicko to taky umí a teď přichází s novou aktivitou. Starostovi Bílé Vody Miroslavu Kociánovi rve srdce pohled na děti mající pro něco talent, k jehož rozvoji chybí jeho rodičům finanční prostředky. Proto s několika významnými osobnostmi regionu založil 'Nadační fond Pro Edu', který se hodlá s mottem "My ti pomůžeme nyní, ty to později vrátíš Jesenicku." zapojit do snah o zpomalení odliv kvalitních lidí z našeho okresu. Ve správní radě fondu zasedli vedle starosty Kociána ještě Zdeňka Blišťanová (starostka Jeseníku), Cyril Svozil (zakladatel Fenix Group), Marek Bury (ředitel ZŠ Javorník) a Pavel Rušar (ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka), revizorem fondu je Rodan Hojgr (zakladatel Naturfyt BIO).
Podmínkou je, že nadační fond bude pomáhat těm nadaným dětem, které projeví chuť na sobě pracovat a jeho rodiče budou ochotní se na jeho rozvoji podílet.
V první fázi bude fond ve spolupráci se školami vytipovávat vhodné děti na základních školách, počítá se ale i se zapojením středoškoláků, možná i vysokoškoláků. Bude to odvislé od objemu financí, které se do fondu podaří zajistit.
Co je cílem? Udržet vzdělané a nadané lidi na Jesenicku, posilovat jejich lokální patriotismus a zájem o region. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.