Plíce Jesenicka hlásí další zotavení

24.01.2022

Jsme jeden z nejzelenějších regionů v zemi, zvládání kůrovcové kalamity se nás bytostně dotýká. Dobrých zpráv z jesenických lesů bylo v posledních letech jako šafránu, přinášíme výsledky loňského snažení Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL), jež jsou ve skrze pozitivní, a ne nutně jen směrem k lesníkům.

ALSOL v Jeseníkách obhospodařují téměř 25 tisíc hektarů plochy, děje se tak ve třech polesích - Domašov, Rejvíz a Vápenná. Nad kůrovcem sice není vyhráno, rok 2021 rozhodně přinesl povzbudivý obrat, když se o 20 % snížila původně naplánovaná těžba a zároveň se o 17 % zmenšila rozloha holin. Za příznivými čísly stojí dobré počasí, které nepřálo líhnutí brouka, velká snaha lesníků vysázet co nejvíce druhově pestrých sazenic (v lesích ALSOL celkem 6,5 milionů kusů) a též podpora přirozené obnovy lesa. Toliko report pro Jeseníky za minulý rok.

Pro rok 2022 se kromě dalšího kácení kalamitního dříví a zalesňování v arcibiskupských lesích počítá s akcemi, na něž v poslední době nebylo tolik času. Například to bude důraz na zadržování vody v krajině, dít se tak bude pomocí budování nádrží, tůní a obnovy studánek. Investovat se firma chystá i do loveckých chat, které si mimochodem i vy můžete pronajmout.

Jsme rádi, že se kondice našich lesů pomalinku zlepšuje.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.