Peníze pro dobrovolné hasiče

18.11.2019

Ačkoli positivJE nemá žádnou rubriku typu 'Černá kronika' o záchranných složkách tu čas od času píšeme. Jestli to můžeme nazvat slovem slabost, tak tu máme pro dobrovolné hasiče - v tom 'dobrovolný' je obsaženo vše.
Zdá se, že podobnou náklonnost, ale hlavně pocit zodpovědnosti za ně, cítí i vedení Olomouckého kraje, které pro ně na rok 2020 připravuje 18 milionovou dotaci. Primárně bude určena na modernizaci a výměnu techniky včetně vozového parku. Jo jo, neustále je potřeba zvyšovat rychlost a zlepšovat kvalitu práce dobrovolných hasičů.
Z peněz budou 'lokální hrdinové' čerpat také příspěvek na rozšiřování svých řidičských průkazů o skupinu C, aby jich mohlo k zásahům řídit více. To z těchto odvážlivců dělá zase o trochu flexibilnější jednotky. Další, co z peněz od kraje bude financováno, jsou kurzy bezpečné jízdy právě pro řidiče hasičských vozů.
Jako říkejte si, co chcete, jsou to frajeři.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.