Peníze do lepší zdravotní péče v jesenické nemocnici

20.04.2021

Když si přes počty otevřených výběrových řízení uděláte představu o tom, kolik doktorů a zdravotnického personálu na Jesenicku aktuálně chybí, nebude to určitě o třech, ani o sedmi lidech. Proto nás může hřát, že okres Jeseník je Ministerstvem zdravotnictví určen jako okres, v němž si Česko bude ověřovat a nastavovat telemedicínské aplikace, což je způsob, jak sem dostat kvalitní péči tak trochu bez ohledu na stav personálu tady.

Jenže to nevyřeší Jesenicku všechno, proto se musí místní zdravotnická zařízení snažit a vedle hledání lidí musí investovat do přístrojů a vybavení, protože ti kvalitní doktoři a dobré zdravotní sestry chtějí pracovat na adekvátně vybavených pracovištích.

Pokud jde o jesenickou nemocnici vlastněnou skupinou AGEL, přichází do ní peníze nejen z vlastních zdrojů, ale taky od "třetích" stran.

Udělali jsme si exkurz jen do běžících či nedávno skončených projektů. Z Programu švýcarsko-české spolupráce šlo o rozšíření a rekonstrukci prostor léčebny dlouhodobě nemocných. Díky Nadačnímu fondu AVAST přišly do Nemocnice AGEL Jeseník 2 miliony korun na dvouletý projekt podporující paliativní péči v nemocnici. Minulý rok na stejnou věc přispěl 300 tisíci i Olomoucký kraj.

Co v nemocnici doběhlo minulý měsíc, je akce zvyšující kvalitu návazné péče, pod čímž si představte obnovu přístrojového vybavení nutného právě pro starost o pacienty pracovišť naší nemocnice, nejvíce pro ARO, chirurgické operační sály, internu i kardiologii a samozřejmě pro akutní a intenzivní lůžkovou péči. Během čtyřech a půl let bylo investováno něco přes 24 milionů korun, významně na akci participovala Evropské unie.

Takovou investici jako pacient už asi nepřehlédnete, co říkáte?

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.