OK linka nasměruje dotace z Bruselu přímo na Jesenicko

01.03.2021

Olomoucký kraj spustil novou službu informačního a poradenského centra OK linka. Ta nasměruje obce, neziskovky, firmy a další organizace v kraji k dotacím z programů a fondů řízených přímo Evropskou komisí, ale také k dalším nadnárodním programům, iniciativám a fondům, ve kterých mohou o finanční podporu soutěžit české subjekty.

"Spolu s přehledem aktuálních příležitostí z komunitárních a jiných programů poskytuje OK linka rovněž poradenství a konzultace ke konkrétním připravovaným záměrům," vysvětlila Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro investice, evropské projekty, transparenci, IT a Smart region.

OK linka funguje jako kontaktní poradenské centrum. Na www.oklinka.eu informuje o aktuálních výzvách z více než 30 programů řízených Evropskou komisí nebo jinými zahraničními organizacemi. Zároveň poskytuje on-line, telefonické i osobní konzultace záměrů.

"Subjekty z Olomouckého kraje si mohou nechat poradit, zda pro jejich záměry existují potenciální zdroje i mimo evropské fondy a operační programy řízené českými ministerstvy. Takových zdrojů je přitom mnoho, mezi nejznámější patří například program Horizon Europe nabízející zdroje na vědu, výzkum a inovace, program LIFE, který se věnuje životnímu prostředí a klimatu, nebo oblíbený Erasmus+, zaměřený na vzdělávání, školení, mládež a sport," uvedl Radim Sršeň, radní Olomouckého kraje a garant dotací.

Pro konzultace záměrů je možné využít on-line formulář dostupný na webu nebo využít telefonickou konzultaci. Po uvolnění vládních opatření souvisejících s pandemií nabídne OK linka také osobní konzultace záměrů na adrese Křížkovského 844/3 v Olomouci. Osobní konzultace budou po předchozí rezervaci možné každé pondělí a středu od 9 do 11 hodin. "Po domluvě je možné dohodnout osobní konzultaci ke konkrétnímu projektovému záměru také prostřednictvím videokonference přes MS Teams, Webex nebo jiné komunikační platformy," doplnila Zdeňka Dvořáková Kocourková.

OK linka kromě stávajících příležitostí z dobíhajícího období 2014-2020 brzy doplní také nové příležitosti z programů pro období 2021-2027, které jsou v tuto chvíli připravovány.

Zdroj (text): Olomoucký kraj
Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.