Spojenectví Prahy 1 a Jesenicka

20.08.2018

Ať se vám to líbí nebo nelíbí, naše hlavní město je prostě nejvíc. Praha je turistický magnet, je nejbohatší v zemi, pobočku v ní má mnoho světových firem, dělá se v ní národní politika, v mnoha případech se v ní rozhoduje o penězích pro náš region a taky je útočištěm mnoha lidí pocházejících z Jesenicka.
Ještě z jednoho speciálního důvodu bychom měli mít z Prahy dobrý pocit. Od povodní v roce 1997 je Praha 1 partnerským městem Sdružení měst a obcí Jesenicka (dále jen SMOJ). Tehdy byla spouštěčem spolupráce spontánní pomoc Prahy 1 vodou postiženému okresu Jeseník, kdy k nám doputovalo 15,5 milionů korun. To vedlo v roce 2000 k podpisu partnerských smluv mezi Prahou a jednotlivými obcemi Jesenicka. Dneska tyto vztahy skýtají nebývalý prostor ke spolupráci, z níž bychom mohli velmi profitovat. Města a obce jesenického regionu se díky partnerství dostala do společnosti jiných partnerských měst Prahy 1, jako třeba francouzský Nîmes, německý Bamberg, italské Trento a Monza, Bratislava, Budapešť či Vídeň.
Víme, že třeba jeseničtí senioři tohoto partnerství využívají při výměnných výletech s pražskými senior, nicméně polem neoraným je nějaký formát spolupráce na podnikatelské úrovni. Také studijní pobyty a stáže našich studentů v Praze a pražských studentů v Jeseníku, by mohly přinést zajímavé impulsy.
Jinými slovy by bylo skvělé, kdyby se SMOJ opřel do tohoto partnerství a pokusil se z něj vytěžit co nejvíce. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.