Nevzdávat to, vzkazují starostům Jesenicka ekonomka Nerudová, poslanec Kohajda, sociolog Biler, regionalista Květoň a starosta Novotný

22.11.2023

Hned první den positivJE FESTIVALU je vlastně ten nejtěžší. Dáte dohromady úvodní panel Smart region a stejně nemáte pozornost starostek a starostů zaručenu. Za prvé jsou zavaleni agendou a nemají času zrovna na rozdávání, za druhé mají vcelku legitimní pocit, že toho zase tolik neovlivní.

Na druhou stranu, takový starosta ani ne třítisícových Trojanovic Jiří Novotný v diskusi docela perlil. Starostuje 17. rokem, takže je zkušený a odvážný. Za jeho "vládnutí" vzniklo v katastru obce několik architektonicky zajímavých staveb a velký záměr participativního bydlení Cérka představil i v Jeseníku. A přiznal, jak dlouhodobě musí podobné věci plánovat. Na 20 a více let!

Pozitivismus do přítomných starostů pumpoval Viktor Květoň, mikulovický rodák působící na Univerzitě Karlově. Podle něj se v Česku rozbíhá deurbanizace - přesun lidí z měst na venkov. Jesenicko se tak může ucházet o stovky, možná i tisíce lidí dávající se do pohybu.

Je potřeba tomu vytvořit podmínky, například s developery řešit bydlení. Zatímco poslanec Michael Kohajda i Viktor Květoň by to řešili spíše se soukromými investory, starosta Trojanovic má blíže k variantě, kdy si obec drží nad výstavbou větší kontrolu.

Sociolog Stanislav Biler se z důvodu nemoci nemohl dostavit do Jeseníku, díky vysokorychlostnímu internetu jsme ho do Rytířského sálu dostali v obrazové a zvukové podobě. Potvrdil, že Jesenicko není strukturálně postižené území a naší budoucnost vidí optimisticky. Když se budeme věnovat vzdělávání.

Vzdělávání mít na zřeteli, otravovat politiky a budovat image Jesenicka mimo jiné přes cestovní ruch, je pouze pár doporučení, jež zazněla z úst ekonomky Danuše Nerudové, která se s námi taky spojila.

Máme-li nasvítit to hlavní z včerejšího setkání se starosty Jesenicka, ční nad tím doporučení nerezignovat na strategické projekty a nenechat si přišít nálepku hospodářsky ohroženého území. Dělat vše proto, aby image regionu zůstávalo nezatíženo podobnými stigmaty.

Co je na Jesenicku dobré, se už šestým rokem snažíme i na positivJE monitorovat, dneska odpoledne FESTIVAL pokračuje s podnikateli, taky v pozitivním duchu ;-)

Foto (zdroj): Josef Kavka
Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.