Na Ovčárně je zpět pastevec s ovcemi, pomůže to s návratem orchidejí

09.06.2024

V Jeseníkách se spojuje péče o přírodu s řešením klimatických změn a rozvojem cestovního ruchu. Správa CHKO Jeseníky obnovila tradiční pastevectví, což je důležité pro návrat vzácných rostlin a zachování druhové rozmanitosti Jeseníků.

Nově se na svazích mezi Ovčárnou a Petrovými kameny pasou ovce valašky, které hlídá pastevec s ovčáckými psy. Tento způsob péče o horské trávníky napomáhá obnově rostlin. Zvonek vousatý a některé orchideje jsou vytlačovány agresivnějšími druhy, jako je borůvčí apod.

"Volná pastva je nejlepším způsobem péče o horské trávníky a rostliny a živočichy, kteří jsou na nich doma. Tuto tradici obnovujeme po osmdesáti letech. Pan Figura poskytl zázemí pro pastevce, Lesy ČR a chata Ovčárna pozemky a krajský úřad Moravskoslezského kraje svižně vydal potřebné povolení pro pastvu na lesních pozemcích. Všem patří velký dík.", vysvětlil Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kamil Kavka
Námět a foto (zdroj): Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.