Miliony na podporu sociální politiky

08.01.2020

Právě v těchto dnech Jesenickem probíhá velká vlna solidarity prostřednictvím Tříkrálové sbírky, my se už teď těšíme na celkovou částku, která se do 14. ledna mezi vámi vybere.
Jenomže sociální sektor je nesmírně široké spektrum aktivit a činností, peněz se zde nedostává všem a v takovém množství, aby se lidé pracující v sociálních službách mohli soustředit jen na rozsah a kvalitu svojí práce, aniž by se rozptylovali nutností shánět zdroje. Na jejich financování se tak musí podílet stát, kraj, obce..., soukromý sektor, někdy i veřejnost.
Podíváme-li se na krajskou podporu sociální oblasti, mohou si zainteresované subjekty žádat o peníze např. na prevenci kriminality, podporu prorodinných aktivit, integraci a sociální začleňování, dotovanou oblastí je rovněž podpora paliativní péče.
Olomoucký kraj na konci roku ohlásil, že na Jesenicko pošle více peněz, a to formou nového dotačního titulu, ve kterém bude pro kraj připraveno 15 milionů korun. O tyhle finance se mohou ucházet neziskové organizace poskytující sociální služby. Do sociální politiky kraje půjde oproti roku 2019 celkem o 26 milionů více.
Tak přejeme nejen Třem králům, ale i všem neziskovkám operujícím na Jesenicku v sociální oblasti, ať jsou na ně všichni, co pro ně mají peníze, hodní.

Foto (zdroj): vjkombajn

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies