Lesy ČR rekonstruují vodní díla v lesích na Jesenicku

07.05.2021

Lesy ČR jsou správcem asi třetiny drobných vodních toků v ČR, týká se to i rybníků, nádrží, bystřin a potoků v lesích na Jesenicku. Státní podnik připravil obří projekt 'Vracíme vodu lesu', v jehož rámci opravuje vodní nádrže, revitalizuje toky a mokřady, upravuje tůně a tak, vše proto, aby se v přírodě akumulovalo více vody a zpomalil se její odtok z krajiny.

Letos se rekonstrukce dočká vodní nádrž Kobylský nacházející se pod Smolným vrchem v blízkosti Venušiných misek v Rychlebských horách. Z průtočné nádrže budou odstraněny sedimenty, rozšířena zátopa a opravena lesní cesta sloužící též jako cyklostezka.

Aby byla informace o projektu LČR v okrese Jeseník kompletní, doplníme, že zde již několik akcí proběhlo, například výstavba vodní nádrže U Kamenného mostu u Javorníka, rekonstrukce vodní nádrže Malý Tovaryš u Černé Vody a zrealizována byla protipovodňová opatření na Ondřejovickém potoce na Zlatohorsku.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.