Kvalita sociálních služeb na Jesenicku roste

15.12.2018

Pokusíme-li se zmapovat městskou sociální politiku mířící k seniorům, rozhodně vypozorujeme růst rozsahu i kvality poskytovaných služeb. Je to pochopitelné, naše republika je bohatší, naše populace se dožívá vyššího věku, a tak se zodpovědná společnost musí o seniory postarat. To všechno zapříčiňuje stále lepší situaci v oblasti sociálních služeb, platí to i pro Jeseník.
Centrum sociálních služeb je dnes klíčovým poskytovatelem služeb seniorům a do velké míry definuje spokojenost starých lidí s jejich městem. Ředitel Jan Rotter kolem sebe sestavil dobře fungující tým celkem 36 lidí, kteří se mohou doslova rozkrájet pro bezpečnost a pohodlí obyvatel na všech třech budovách tvořících tohle centrum.
Původní domov důchodců u okrasného rybníčku dnes nabízí tzv. chráněné bydlení 36 starým lidem. Dvě budovy na Beskydské ulici sestávají z moderního Domova pro seniory se 45 místy a denního stacionáře, kam může docházet a bude postaráno o 10 lidí.
K tomu Centrum sociálních služeb poskytuje i terénní Pečovatelskou službu, provozuje Klub seniorů na Dukelské ulici, organizuje program Akademii třetího věku, zkrátka pomáhá jesenickým důchodcům žít plnohodnotný život.
A v Jeseníku máme ještě minimálně další dva subjekty, které se péčí o seniory zabývají. Je to aplikace Oscar Senior, za níž stojí Tomáš Posker a společnost CleanLife manželů Večerkových. Myslíme si, že o obou službách ještě uslyšíme, v národním a možná i mezinárodním měřítku.
Tak buďme rádi, že se péče o seniory v našem regionu rozvíjí a přejme si, aby tomu tak bylo i nadále.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.