Kraj chystá peníze pro jesenické zájemce

23.12.2022

Peníze se na Jesenicku berou buď tak, že si je tady vyděláme (zejména soukromý sektor), nebo nám je pošle stát (platí pro státní sektor), anebo sem přitečou formou různých dotací (platí tak nějak pro oba sektory). Čím víc ze všech tří zdrojů, tím líp ;-)

Přinášíme pár detailů, jaké dotace bude možné příští rok žádat u Olomouckého kraje, který má zájem na tom, aby se Jesenicku dařilo. Paleta podporovaných oblastí je široká, stejně tak bude dlouhý seznam subjektů, jež by se mohly o peníze ucházet. Hlavně bacha na termíny, něco se začne rozdávat už v lednu.

Obnova venkova jde hlavně za obcemi, mají možnost budovat infrastrukturu, zpracovávat územně plánovací dokumentace a připravovat projekty, rozdělovat by se mělo 36 milionů korun. Do životního prostředí, kde bude podporováno vzdělávání a osvěta v oblasti životního prostředí a zemědělství včetně včelařů, půjdou peníze nekomerčním zájmovým spolkům právě z tohoto ranku. Rozdělovat by se mělo 7,5 milionů.

Přes 37 milionů čeká na investování do čistíren odpadních vod a obnovy environmentálních funkcí území. Vodohospodářství je pro hejtmanství zkrátka důležité téma.

Necelých sedm milionů je alokováno na vzdělávání, rozdávat se bude vysokým školám, podporovat se bude studium v zahraničí, opět tam bude environmentální výchova a práce s dětmi. Na asi 7,3 milionů se mohou těšit i aktéři z kulturní sféry.

Tradičně velkým uchazečem o krajské peníze jsou sportovci a Kraj pro ně v rozpočtu má 'kupičku' :-) Na přípravu dětí a mládeže, chod klubů, pořádání sportovních akcí, výchovu trenérů, podporu sportovních reprezentantů, ale stejně tak na provozování volnočasových aktivit, potažmo na budování sportovních zařízení. Sporťáci se mohou těšit na 100 milionů korun.

Do opravy památek Kraj nasměruje 16 a půl milionů korun. Téměř 60 milionů je připraven poskytnout v sociální oblasti, kam patří prorodinné aktivity, prevence kriminality, sociální začleňování, a hlavně poskytování sociálních služeb.

Dvacet milionů půjde z krajského rozpočtu na výstavbu dalších cyklostezek a dopravních hřišť a zvyšování bezpečnosti chodců. Asi 8,2 mil. Kč kraj přerozdělí mezi subjekty pracující v oblasti zdraví a zdravotní péče včetně té paliativní.

S osmi miliony může počítat cestovní ruch, Jeseníky budou logicky velkým příjemcem. Necelých 13 milionů se bude rozdělovat mezi sbory dobrovolných hasičů. 750 tisíc půjde do podpory místních produktů a 2 miliony na realizaci opatření v oblasti 'smart region'.

Kdo jste se v článku našli, začněte dávat dohromady podklady, ke Kraji rozhodně ruku natáhněte, když je tu ta možnost finanční podpory.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.