Koncepce bydlení v Jeseníku

02.10.2018

Když se teenagera zeptáte na jeho základní lidské potřeby, možná na prvním místě zazní wifi. To seriózní odpověď člověka, který má upřímný zájem žít na Jesenicku, bude zahrnovat slušně placené zaměstnání, dostupné bydlení, fungující zdravotní péči a kvalitní vzdělávací systém. Na těchto potřebách mají zástupci města tvrdě pracovat.
Proto lze ocenit a kvitovat, že město Jeseník má nově vlastní Koncepci bydlení. Ta zahrnuje jednotlivé typy bydlení ve městě, od malometrážních sociálních bytů, startovacích bytů pro mladé, sociálního bydlení pro seniory, pozemků vhodných pro stavbu rodinných domů, až po podporu soukromých developerských projektů s nájemním bydlením.
Protože se ukazuje, že právě horší dosažitelnost rozumného bydlení je u mladých lidí často zmiňována jako důvod k úvahám o odchodu z regionu. Pokud si města a obce Jesenicka uvědomí, jak klíčovou hraje roli právě bydlení, mohou udělat mnoho proto, aby se okres nevylidňoval. Je potřeba zjednodušit práci s pozemky vhodnými k zástavbě, zapojit do dění soukromé stavební firmy, možná se poohlídnout po nějakých dotačních titulech a hlavně stavět, renovovat, kolaudovat ...
Totiž, dobře nastavená bytová politika může nejen udržet místní, ona může do regionu přilákat i lidi z velkých měst, kteří ocení výhody života na Jesenicku. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.