Ještě jeden důvod, proč přijít na konferenci positivJE FESTIVAL

23.11.2021

Myslíme, že hlavní lákadla čtvrteční konference positvJE FESTIVAL jsou vám dostatečně známa - tři debaty se špičkovými odborníky o tom, jak se tady můžeme zlepšit v řízení měst a obcí, jak můžeme zvýšit konkurenceschopnost firem a jak můžeme ve školách "vyrobit" lepší absolventy.

Chceme zmínit ještě jeden důvod, pro který to pro vás může být užitečné. V předsálí kina rozbalí své stánky čtyři subjekty, které mají nějaké páky, jak nám s těmi výše zmíněnými úkoly pomoci.

1) CzechInvest - je agentura mající v náplni práce podporu podnikání a investic, v našem případě to může být o unikátním spojení regionálního podnikání s tím mezinárodním.
Každá firma mající alespoň malou ambici dělat světové věci, si CzechInvest může vzít na pomoc.

2) OKLinka - je bezplatná služba pro obce, firmy, příspěvkové organizace... v Olomouckém kraji, kterým dovede radit a směrovat k financím pro projekty, a to přímo do Bruselu. Vždyť kdo se má ve všech těch dotačních příležitostech vyznat?

3) Inovační centrum Olomouckého kraje - představí na positivJE FESTIVALU rovnou dvě aktivity dostupné pro Jesenicko.
Platformu Platinn - jejímž úkolem je nabízet firmám s inovačním potenciálem odborníky schopné jim asistovat v různých oblastech, jako jsou například řízení procesů, marketing, obchod apod.
NašlápnuTO - je pro změnu platforma nabízející pomoc s rozjezdem podnikání mladých lidí, před nimiž na startu stojí spousta speciálních úkolů. Třeba byznys plán, třeba průzkum trhu, třeba marketingové strategie...

4) MAP Rozvoje vzdělávání Jesenicka - je všem aktérům vzdělávání na Jesenicku dobře známý, ale vždy se může hodit přijít si pro čerstvé informace, s čím vám MAP může pomoci a vlastně jaké plány má například na příští školní rok.

Co říkáte, není správný čas využít těchto subjektů k tomu, aby vaše snažení bylo ještě úspěšnější?
Přijďte (očkování, po covidu), vstupenky do kina ještě jsou. Ostatní nás můžete sledovat online.

Lístky do kina zde, lístky na online tady.