Jeseník připravuje vizi městské mobility, posílit by měli pěší a cyklisté

02.02.2022

Svět okolo nás se mění. Mění se preference lidí, pokud jde o způsob - rozumějte ekologičnost dopravy, reagovat na to musí i municipality, aby jejich občané měli možnost chovat se zodpovědněji k životnímu prostředí.

Město Jeseník začalo pracovat na tzv. Plánu udržitelné městské mobility, což je strategický dokument, ve kterém odborníci na dopravu zpracují potřeby občanů a možnosti města tak, aby se správně a bezpečně potkávali pěší, cyklisté i motoristé.

Za tím vším hledejte snahu zlepšit kvalitu života ve městě, snížit ekologickou zátěž, jíž motorová doprava produkuje, zvýšit bezpečnost provozu, zefektivnit využívání dopravní infrastruktury ve vztahu k Jeseníku i k jeho spádovému území, motivovat obyvatele města k vystoupení z aut tam, kde bude lepší variantou jít pěšky, jet na kole nebo použít nějakou hromadnou/sdílenou dopravu, a tím vším zatraktivnit město Jeseník jeho obyvatelům a návštěvníkům.

Tohle nebude o přestříkání pár čar na asfaltu a namontování několika dopravních značek, na tohle se vrhnou dopravní experti, kteří budou například analyzovat intenzitu dopravy, sledovat dopravní chování, mapovat dostupnost a rozsah parkovacích ploch, budou mluvit s odborníky, zájmovými skupinami i veřejností ..., a to celé proženou nejnovějšími principy trvale udržitelné dopravy, aby byl výsledek co nejlepší. I proto se na první reálné výsledky můžeme těšit nejdříve za rok a půl, byť vedení města připouští, že například rozvoj městské cyklistiky bude v rámci možností probíhat už během přípravy vize mobility města Jeseník na příští léta.

Tak pomalu štelujte bicykly, Jeseník bude zdravějším městem :-)

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.