Jeseník opět mezi premianty

08.07.2021

Snad nemusíte být světci, abyste dokázali přijmout fakt, že ne každý bezdomovec je bezdomovcem dobrovolně, a že si za situaci může bezvýhradně sám. Chceme se podělit o dobrý pocit z toho, že se Jeseník dostal mezi 13 měst v republice, v nichž běží projekt snažící se ukončovat bezdomovectví Housing First (Bydlení především). Být bez domova je přece ta nejextrémnější forma sociálního vyloučení, dává smysl se tím zabývat.

V Jeseníku za tím stojí organizace Boétheia (mj. provozovatel azylového domu), která spojila síly s městem Jeseník (to dodalo byty). Město si chce v pilotním projektu (od 1.7.2020 do 30.6.2022) ověřit, jestli by šlo tímhle způsobem eliminovat nebo alespoň redukovat bezdomovectví ve městě.

Do projektu je zapojeno pět domácností, jimž je teď adresována sociální podpora a je sledováno, jak u nich zisk vlastního bydlení startuje pozitivní změny - například zlepšení zdravotního stavu, nalezení práce, motivaci ke vzdělávání dětí apod.

A protože jsou v projektu ještě Zahrada 2000, Darmoděj a Člověk v tísni věříme, že tyhle neziskovky dobře zorientované v sociální problematice mohou najít recept na to, jak s bezdomovectvím na Jesenicku něco opravdu udělat. Už roční zkušenosti ukazují, že Housing First může dávat pozitivní výsledky.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.