Jeseník má Strategii vzdělávání 2025+

01.02.2021

Pakliže si přiznáme, že Jesenicko je v některých ohledech oproti zbytku země znevýhodněno a určitě v něčem specifické, pomůže nám to zabrat ve věcech, které mohou ty naše deficity a hendikepy snížit. Jednou z klíčových oblastí je úroveň vzdělávání.

Takže potěší, že subjekty mající vliv právě na tuhle oblast spolu vymyslely, jak budoucnost vzdělávacího systému zlepšit. Na popud Komise rady města pro výchovu a vzdělávání vznikla iniciativa na vytvoření strategie, jak se zdejším školstvím pracovat. Mluví se o všech jeho úrovních, od předškolního přes základní až po středoškolské, včetně toho zájmového a uměleckého.

Dokument má 24 stran, ale je z něj skvěle na jednu A4 zpracován srozumitelný výtah a v něm:

  • Rozvoj lidských zdrojů (např. vzdělávání pedagogů),
  • podpora nových metod ve vzdělávání (např. zážitkové, praktické či alternativní metody),
  • snahy o individualizaci vzdělávání (např. talentovaní žáci),
  • propojování aktérů místního vzdělávání (např. ZŠ se SŠ a firmy),
  • budování lokálního patriotismu (např. vzdělávací materiály s místní tematikou),
  • aktivní komunitní život (např. školní parlamenty),
  • větší spolupráce s místními středními školami.

Pozor, neplatí okřídlené "co je psáno, to je dáno", tady je zásadní, aby tuhle strategii naplňovali lidé, tj. učitelky a učitelé, ředitelky a ředitelé, trenéři, vedoucí kroužků..., plus aby se o to zajímali rodičové, jejich (ne)spokojenost je důležitou zpětnou vazbou a hnacím motorem změn.

Napadá nás, že nám do mozaiky vzdělávacích subjektů v Jeseníku chybí už jen něco vysokoškolského, co říkáte? Nepředstavujeme si hned regulérní univerzitu, spíše jen nějaké její "detašované pracoviště", to by se nám Univerzito Palackého líbilo ;-) a to by regionu trpícímu nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných lidí patrně prospělo.

Že vám nemusíme říkat, že tahle strategie se může díky Místní akční skupině rozvoje vzdělávání propsat do celého okresu?

Koho téma zajímá více, níže najdete jak celou strategii, tak i stručný výtah z ní.

#mestojesenik #vzdelavanijesenicko #budoucnostjesenicka #jesenik #maprozvojevzdelavani #chcemetadyzit #okresjesenik #jesenicko

Foto (zdroj): ZŠ Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.