Jesenicko, jak se vidíš?

19.04.2021

Možná ani nevíte, kolik různých subjektů má ve svých kompetencích podporu rozvoje okresu. Jedním z nich je Místní akční skupina V. Priessnitze pro Jesenicko (MAS), jejíž pomoc se zaměřuje zejména na menší podnikatele, nejčastěji řemeslníky a zemědělce. A protože aktivity MASky jdou na mikroúroveň (komunitu), došla se na tvorbu strategie pro léta 2021 až 2027 zeptat místních lidí, jak oni Jesenicko a roli MASky vidí.

Fajn, vzorek 356 respondentů možná nejde vydávat za úplně reprezentativní vzorek regionu, ale taky to nejde bagatelizovat. Rozhodně je to užitečná sonda, vzhledem k počtu účastníku asi hlavně do Zlatých Hor (93 respondentů) a Jeseníku (137 respondentů).

My v positivJE si myslíme, že karty má okres rozdány dobře, pojďme ale mrknout na názor domorodců. Co obyvatelé Jesenicka považují za nejdůležitější a jaký je v dané problematice trend? Na prvním místě je zdravotní péče - na to my, že i přes dílčí trable jdou nemocnice a poliklinika nahoru, teď navíc ten projekt Ministerstva zdravotnictví s telemedicínou... Na druhém místě životní prostředí, kde třeba osvěta napříč aktéry funguje dobře. Za podstatné považují lidé zde žijící celkový vzhled svojí obce, její základní vybavenost a dopravu v okrese.

Při školním známkování, s čím jsou lidé nejspokojenější, to bylo bez jedniček, nicméně hezké dvojky obdrželo životní prostředí, nakládání s odpady, bezpečnost, služby pro seniory a dostupnost internetu.

Účastnící dotazníkového šetření možná mají vzkaz pro lokální politiky, čemu nemusí věnovat tolik energie. Podle odpovědí rozhodně ne sociálním službám, nákupním možnostem a komunikaci občanů s veřejnou správou. Čemu rozhodně ano? Dostupnosti bydlení a podpoře nové výstavby, kvalitě silnic a chodníků, nabídce pracovních příležitostí, cyklostezkám a plaveckému bazénu.

Jasně, vždycky záleží na perspektivě, ze které se na šetření kouknete, no, naše perspektiva říká, že je tu spousta důležitých věcí na dobré úrovni, ale rozhodně máme na čem pracovat.

Jakou strategii místního rozvoje nakonec MAS Jesenicka zvolí, vás budeme informovat, dokonce se budeme snažit být tomu všemu co nejblíž.

Foto (zdroj): Tomáš Neuwirth

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.