Jaké investice chystají Mikulovice v roce 2024

19.01.2024

Je to zdánlivě podobné sestavování rodinného rozpočtu. Zhruba víte, kolik protopíte, kolik vás bude stát jídlo, kolik odložíte na dovolenou… Jenže do toho odchází televize, děti vyrůstají z oblečení, vy ťuknete auto a chtělo by to ty soláry na střechu. Takhle si může připadat vedení obce, když sedí nad rozpočtem a speciálně u kolonky 'investice' vyhodnocuje, do čeho peníze dá zrovna letos. Kolik škole, co do sportu, kolik seniorům, jestli něco pro hasiče, co směrem do obecního úřadu…

Jak tohle 'rozpočtování' dopadlo pro rok 2024 v Mikulovicích? Požádali jsme starostu Romana Šťastného, aby nám přiblížil hlavní investiční záměry schválené zastupitelstvem. Z čeho budou mít na konci roku obyvatelé prospěch?

Na Sokolské ulici se budou zasíťovávat pozemky pro výstavbu rodinných domů. To může znamenat nové obyvatele. Velké věci by se mohly dít na základní škole, kde by se měla rozběhnout modernizace, a taky úpravy snižující energetickou náročnost školní jídelny. Všem jistě udělá radost, pokud se podle plánu povede zrevitalizovat střed obce. Jedním ze záměrů je oprava asi dvoukilometrového úseku místní komunikace na Hlucholazské ulici. Rozpočet Mikulovic obsahuje výdajovou položku 'komunální technika' a dočkají se asi i dobrovolní hasiči, nákup vozidla je plánován pro Široký Brod. O hromadě dílčích oprav, nákupů, úprav a mimořádných položek se nebudeme rozepisovat i na ně jsou peníze alokovány.

Přejeme Mikulovicím, ať se jim daří dodržovat rozpočtovou kázeň a jsou na míle daleko tomu, co předvádí rozpočet státní ;-)

Kamil Kavka
Námět (zdroj): Mikulovice

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.