Hraje se o nový vzhled největšího parku Jeseníku

25.08.2022

Město Jeseník hlásí, že minulý rok investovalo 3 500 korun do každého svého občana na zlepšení kvality života. V příštích letech se do toho dost možná započítá i významná rekonstrukce klíčového městského parku - Smetanových sadů.

Zeleň ve městě je fajn, ale upravená zeleň je x krát víc. Jeseník má ten luxus, že zeleně má hodně a už si jen může hrát s její kvalitou. Zastupitelé na jaře rozhodli, že velkou plochu od pravého břehu řeky Bělé, po lesopark pod Křížovým vrchem, si nechají zpracovat od odborníků. Právě připravují vyhlášení architektonické soutěže. Účelem je najít zahradního architekta, který pro proměnu Smetanových sadů navrhne citlivé, funkční a finančně proveditelné řešení, v němž by Jeseníčáci získali perfektní kus města s ještě větší přidanou hodnotou, než je tomu dnes s kurty, letňákem, dětským hřištěm a několika prameny, když to s prominutím trochu shodíme. Kdo jste někdy byli v městských parcích třeba ve Vídni, Barceloně, New Yorku, Londýně..., asi uznáte, že inspirace pro ten jesenický není málo. Dobře, že i tahle ambice tam je.

Jeseník volí ten nejlepší možný přístup, nehrát si na machry na všechno, ale svěřit věc těm, co tomu opravdu rozumí. A ano, nenechat propadnout hlas veřejnosti, pro kterou se to celé dělá. Jesenická radnice se formou dotazníku (elektronického či tištěného) ptá na váš názor. Pídí se po tom, jak Smetanovy sady využíváte dnes, co se vám v nich libí, nelíbí, co vám tam chybí, co byste doporučili tam v budoucnu mít. A pozor, ve hře je i vybudování nové lávky, která by park spojila jinak, než jen od autobusáku a z Husovy ulice. Je tu úvahu o novém propojení Masarykova náměstí - Vodní tvrze a Smetanových sadů v jedné ose. Tak i k tomu se můžete vyjádřit.

Foto (zdroj): Město Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.