Hradec-Nová Ves se nevylidňuje a i to je pro vedení obce motivace

07.02.2023

Není zase tak velký rozdíl, jestli jste obec o dvou tisících obyvatel anebo se jako zastupitel staráte o blaho necelých čtyřech stovek sousedů. Ti lidé mají plus mínus stejné potřeby. Chtějí opravené cesty a chodníky, slušnou dopravní obslužnost, obchod s potravinami, pěknou fasádu na obecním úřadě i kostele, posečenou trávu a občas nějakou tu kulturu či sport. Vypadá to jako samozřejmost, ale není to samozřejmost a čím menší obec, tím pro její vedení větší výzva, to s rozpočtem pokrýt.

Hradec-Nová Ves, "dvojvesnice" o 136 domech, je tou menší, ale lidé okolo starosty Pavla Stejskala mají klasické ambice - každý rok obec vylepšit. Mimochodem Hradec-Nová Ves je jedna z mála obcí na Jesenicku, která se na počet obyvatel zvětšuje (1991 = 270 obyvatel, 2001 = 305, 2022 = 373).

Výchozím materiálem zastupitelů v případě investic, je 'Projektový zásobník akcí pro období 2022-26'. Z něj si pro letošní rok "vylosovali" například 9. etapu obnovy veřejného osvětlení, kterou se dovrší kompletní přechod na úspornější LED technologii.

V další etapě (3.) budou Hradečtí pokračovat v opravě komunikace v centru obce, a to v úseku křižovatka u stavebnin po křižovatku pod obecním úřadem. Nezdá se to, ale i takových 230 metrů asfaltky dneska vyjde na 2,3 milionů korun.

Obecní dobrovolní hasiči by se měli letos dočkat nového požárního přívěsu, kde se počítá s padesátiprocentní dotací (450tis.) Ministerstva vnitra.

Investovat se bude i do vylepšení obecního technického zázemí - výstavby skladu, a také se bude rozšiřovat síť nádob na sběr tříděného odpadu.

Obec se logicky bude ucházet o dostupné dotace, protože malá obec = malý rozpočet. I s ním se však Hradci-Nové Vsi povedlo stát se spoluinvestorem Písečné, když se na jejím katastru stavěl dům s pečovatelskými byty. Takže i malá obec může mít velké projekty.

Foto (zdroj): archiv Hradec-Nová Ves

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.