Jesenicko třídí odpady dobře, ale...

18.01.2021

Jak je řeč o produkci odpadu, záleží dosti na interpretaci dat, jestli jsme na tom dobře nebo špatně. My jsme si vypůjčili informace od Deník.cz, který přišel se zprávou, že Olomoucký kraj je nejpilnější v třídění odpadu. Skvělá zpráva, jenže.

Ano, je to pozitivní zpráva, že lidé žijící na Jesenicku pomáhají tomu, že za celý kraj vyseparujeme 79 kilogramů na osobu a rok (průměr ČR = 65 kg), z čehož je papíru 23,6 kg a plastu 16,6 kg. Tušíte asi každý z vás, jak si přibližně vede vaše domácnost. Je skoro jisté, že statistiky směrem nahoru ovlivní jarní i současný zimní lockdown. Zkrátka jsme doma vyrobili více odpadků.

Co je ale potřeba nepodcenit je fakt, že sice roste množství vytříděného, jenže roste i množství komunálního, končícího na skládce. Považte, v roce 2010 to v našem kraji bylo 458 kilo na obyvatele za rok, ve 2019 už je to 575 kilo. Nutně potřebujeme tohle číslo tlačit dolů, protože skládkování bude významně zdražovat, a hlavně protože musíme snižovat ekologickou zátěž pro Zemi.

Proto se v roce 2021 ještě více hlídejme v tom, co házíme do černé popelnice. Vždyť selským rozumem, jestliže máme nádoby na papír, plast, sklo, kov, textil, elektroodpad a bioodpad, co nám tak velice má končit ve směsném odpadu na skládce? Pojďme to i těm Technickým službám Jeseník zjednodušit.

#jesenicko #okresjesenik #olomouckykraj #olkraj #trideniodpadu #recyklace #odpad #skladka #statistika #popelari #plast #papir #kov #elektroodpad #svozodpadu #ekologie

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.