DATA: Velké srovnání 2 - Jak se žije na jesenickém venkově

24.10.2022

Rádi posloužíme čerstvým šéfům obecních úřadů od Ostružné po Bílou Vodu a od Bělé až do Mikulovic čísly, od kterých by se mohli při sestavování strategie rozvoje obce odpíchnout. Naše sekce DATA už disponuje solidním objemem statistik a grafů.

Přinášíme druhou část výstupu analytiků společností STEM a Datlab. Zase jiný pohled na kvalitu života, zde zpracován do 11 kritérií. Výsledky jsou sestaveny na základě 160 ukazatelů, to už dává dobrý základ pro objektivnost.

Nebylo by úplně fér tady vedle sebe natvrdo srovnat 19 obcí Jesenicka a sestavit z nich žebříček. Výsledky jsme zprůměrovali, jen tu a tam zmíníme, která obec si v dané oblasti vede nejlíp.

Doplníme, že čím vyšší je hodnota (procento) ukazatele, tím lepšího výsledku obec dosáhla.

Jak se žije v obcích Jesenicka (11 parametrů)

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020

DEMOGRAFIE
Schopnost reprodukční změny (porodnost, úmrtnost, migrace, průměrný věk). Průměr jesenického venkova je 35,6 % (ČR se pohybuje mezi 43-44 %), ovšem Hradec-Nová Ves hlásí 65 %.

BEZPEČNOST
Faktory ohrožující život, zdraví a majetek občanů, nehodovost, kriminalita, výjezdy hasičů, riziko povodní a obecní výdaje do bezpečnosti. Jesenicko se dostalo na hodnotu 42 % (ČR někde mezi 55-56 %), tady nejlíp Mikulovice 65,2 %.

BYDLENÍ
Bytový fond obce a dosažitelnost bydlení pro obyvatele. Berou se ceny bytů, domů a pozemků, výše nájmů a nabídka nemovitostí. Jesenicko = 59,8 % (ČR 47-48 %), vyskočilo to Hradci-Nové Vsi (79,3 %).

INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST
Dostupnost služeb, nabídka volnočasových aktivit, veřejná doprava, vzdálenost do okresního, resp. krajského města. Průměrně jsou zdejší obce jen na 29,8 % (ČR 46-47 %), nejlepšího výsledku dosáhla Písečná (55,9 %).

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST A VLÁDNUTÍ
Zapojení občanů do veřejného a politického života, transparentnost v hospodaření obcí. Výsledkem je 36,2 % (ČR 48-49 %), z vesnic Jesenicka nejlíp Ostružná (77,2 %).

ZAMĚSTNANOST A PRÁCE
Struktura lokální ekonomiky - zastoupení podnikatelských subjektů, nezaměstnanost versus nabídka práce, ale i počet exekucí. Jesenicko bere 38,7 %, nejvyšší hodnotu zaznamenala Ostružná s 85,2 procenty.

PŘÍJEM A BOHATSTVÍ
Dostupnost finančních prostředků v obecní kase a schopnost je vynakládat co nejúčelněji. Okres zapisuje v průměru 38,6 %, nejlepší číslo analytici naměřili v Ostružné (76,6 %).

VZDĚLÁNÍ
Vzdělanostní struktura, kvalita středních škol a kapacita mateřských a základních škol, to nejlíp vyšlo Skorošicím (67,1 %), průměr okresu leží níže, na úrovni 49,1 % (ČR 47-59 %).

ZDRAVÍ
Blízkost a kvalita nemocnice, množství praktických lékařů a zubařů, zdravotní stav populace. Sedlo to Písečné (37,2 %), regionální střed je na hodnotě pouhých 13,3 %.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dostupnost zeleně, její environmentální kvalita, diverzita živočišných druhů a kvalita ovzduší. Nejlíp opět v Ostružné (81,4 %), průměr okresu (jen obce) činí 51,6 %.

MEZILIDSKÉ VZTAHY
Spolková činnost, volnočasové aktivity obyvatel a přítomnost organizací podporujících jejich setkávání, vítězem jsou Supíkovice (64,6 %), venkov Jesenicka dal do kupy průměr 47,2 % (ČR má "medián" cca 52 %).

Nechápejte to jako bitvu mezi místními vesnice, berte to jako otevřený zdroj informaci, nad nímž se dá přemýšlet a diskutovat, jako se bude přemýšlet a diskutovat na listopadovém positivJE FESTIVALU, v panelu Smart region (22.11., 15.00 hod.), kam přijede ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková, Marek Kostka, starosta Hanušovice, regionalista Ondřej Slach z Ostravské univerzity a Jan Havránek, zakladatel startupu Obce v datech. Srdečně zveme všechny starostky a starosty. Více informací níže.

positivJE FESTIVAL 2022 - panel Smart region

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies