DATA: Proč jsou na Jesenicku nízké výdělky a jak to změnit

04.09.2023

Po prázdninách se vracíme k pravidelné pondělní rubrice DATA, protože nás baví analyzovat, proč a v čem Jesenicko zaostává a proč a v čem Jesenicko naopak vyniká. Na základě dat se lépe hledají příčiny nějakého stavu a lépe se navrhují recepty na jeho korekci.

Na čem stojí regionální rozvoj? Jednoznačně vzdělávání, bydlení a logicky trh práce. Často jsou ty věci vzájemně provázané, typicky úroveň hospodářství kopíruje vzdělanostní strukturu. Ekonomové vám ochotně vysvětlí provazbu ekonomické aktivity obyvatelstva na jeho bohatství (výdělky). Mluví se o třech základních typech ekonomické aktivity.

Primární sektor (zemědělství, lesnictví, těžba surovin) vykazuje zpravidla vyšší podíl těžké, neautomatizované práce a nižší průměrné platy. U nás do něj zahrnujeme 8,3 % pracující populace.

Ekonomická aktivita - podíl pracujících v primárním sektoru
Srovnání ČR a okresu Jeseník.

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání 2021

Následuje sektor sekundární, který aktuálně prochází transformací (robotizace, automatizace…), aby si poradil s chybějícími zaměstnanci a aby si udržel konkurenceschopnost. Na Jesenicku se to týká prakticky komplet strojírenských firem, ale také podnikatelů ve stavebnictví. Dávají práci 30,6 % zaměstnaných lidí.

Ekonomická aktivita - podíl pracujících v sekundárním sektoru
Srovnání ČR a okresu Jeseník.

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání 2021

Třetím sektorem je sektor terciální. Sem spadají komplet služby, vzdělávání, věda a výzkum, informační technologie. Statistici z ČSÚ do něj připočítávají ještě kvartérní sektor, což je tzv. znalostní sektor. Na něj jsou potřeba vzdělaní lidé, kteří pak pobírají vyšší platy. Jesenicku by se vyplatilo v téhle kategorii posilovat.

Ekonomická aktivita - podíl pracujících v terciálním sektoru
Srovnání ČR a okresu Jeseník.

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání 2021

Tři pohledy na mapy Česka, jak je odborníci připravili z dat sčítání lidu v roce 2021, dost výmluvně nastavují zrcadlo hospodářství Jesenicka. Dá se srovnávat s obdobnými regiony, dá se užitečně porovnávat naši výkonnost s výkonností velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc…).

Podrobně se k tomu vrátíme na konferenci positivJE FESTIVAL 2023 (21.-24.11.), kde nám s hledáním řešení pomohou přední odborníci.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.