DATA: Připojenost zdejších domácností na kanalizaci

08.08.2022

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Mít to z hlediska platné legislativy vyřešeno, znamená za a) napojit nemovitost na centrální splaškovou kanalizaci, b) vybudovat domácí čistírnu odpadních vod anebo c) akumulovat všechny odpadní vody v jímce (žumpě).

Tím nejekologičtějším způsobem je samozřejmě centrální kanalizace vedoucí do čistírny odpadních vod, kam na Jesenicku vypouští 47,2 % domácností (v ČR je to 56,3 %). To je nemalý rozdíl devíti procentních bodů. Je prakticky přesně ukryt v množství nemovitostí provozujících vlastní jímku, kdy okres Jeseník hlásí 39,8 % oproti průměru v ČR činícím jen 30,1 %. Tady asi vězí největší prostor ke zlepšení, protože vlastní čistírnu odpadních vod na Jesenicku provozuje jen 3,8 % domácností (v ČR = 3,4 %). Že jejich dům/byt není na kanalizaci ani jímku připojen, přiznalo v loňském sčítání lidu 0,7 % nemovitostí okresu Jeseník (v ČR půl procenta). Desetina občanů kolonku bohužel nevyplnila, informace o jejich způsobu likvidace odpadních vod zcela chybí.

Dejme tomu, že čísla za Jesenicko vůči celému Česku dramaticky nevybočují, musí se pak jít po kvalitě toho kterého řešení. Mít jímku, je tisíckrát lepší než nemít nic, ale stojí za tím povinnost vlastníka žumpy ověřovat její těsnost a zajišťovat její pravidelné vyvážení. Vyřešit si odvod odpadů malou domácí čističkou je fajn (některé obce na to dokonce poskytují dotace), vlastník nemovitosti ale zůstává vystaven riziku poruch technologie apod. Prostě nejlíp, a to nejlevněji a nejekologičtěji, vychází napojení na splaškovou kanalizaci. Obce vlastnící kanalizaci si pak musí pohlídat její technologickou kvalitu. Starší kanalizační systémy totiž nevýhodně spojují splaškovou vodu s vodou srážkovou ze střech a komunikací a zbytečně ji kontaminují. Technologie jsou dál, s dešťovou vodou se dá pracovat výrazně chytřeji, chytré obce to do svých strategií propisují, doufejme v to i na Jesenicku.

Text (zdroj): Jesenickavoda.cz
Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies