DATA: Přinese srovnání výdělků v Praze a v Jeseníku konec diskusí nebo naopak?

12.06.2023

Do věčných debat na téma život v Jeseníku versus život v Praze přinášíme užitečné srovnání - faktor peněz. Tedy, jak je to s výdělky v pro Jesenicko klíčovém sektoru - průmyslu? Ten tu dává práci největší skupině ekonomicky aktivních obyvatel regionu. Pro náš pohled jsme použili krajská data Českého statistického úřadu za rok 2021. Abychom srovnání výdělků na Jesenicku přiblížili realitě, snížili jsme krajské hodnoty o konzervativních 10 %. Pro relevantní diskusi je vzniklý přehled určitě použitelný.

Průměrná hrubá mzda v průmyslu v okrese Jeseník činila (v r. '21) 31 554 Kč. V hlavním městě byl tento průměr o 46,7 % vyšší, tj. 46 286 Kč (průměr ČR 39 259 Kč). Ne všechna průmyslová odvětví jsou tady zastoupena, zaměřili jsme se na ta nejtypičtější. Asi potěší, že v nejrozšířenější výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků je jesenický průměrný plat 32 275 Kč jen nepatrně pod tím pražským 37 496 Kč (tj. +16,2 %). A nikterak dramaticky to neodskakuje ani u dalších tradičních oborů, jako je výroba plastů, kdy JE = 30 359 Kč a PH = 37 784 Kč (tj. +24,5 %) nebo ve výrobě strojů a zařízení, v němž na Jesenicku vyděláte asi 34 301 korun a v Praze 37 757 korun (tj. +10,1 %). Úplný přehled najdete v tabulce níže.

Srovnání průměrných výdělku v různých oborech průmyslu, Jeseník versus Praha versus ČR

Zdroj: Český statistický úřad, 11.6.2023 (data za Ol. kraj snížena o 10 %)

I jako místní patrioti se na to snažíme dívat neutrálně, tudíž necháváme na vašem subjektivním posouzení, o kolik líp/o kolik hůř si oproti Praze vedeme. Při prostém srovnávání příjmů je potřeba brát v potaz i výdaje a další benefity toho kterého místa pro život.

Ano, v Praze průmysl rozhodně není hnacím motorem ekonomiky, ty pověstné peníze se tam točí v terciálním sektoru služeb. A tam potřebujeme i jesenickou ekonomiku posunout, chceme-li růst.

Srovnání průměrných výdělku v různých oborech průmyslu, Jeseník versus Praha versus ČR

Zdroj: Český statistický úřad, 11.6.2023 (data za Ol. kraj snížena o 10 %)

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.