DATA: Na Jesenicku ubývá orné půdy, přibývá luk, lesů a vodních ploch

12.02.2024

Nastavení zemědělské dotační politiky EU není ideální a zásahy na národní úrovni tomu moc nepomáhají. Na obzoru jsou navíc další environmentální výzvy, a i s nimi se farmáři budou muset vypořádat. Do toho se nahlas mluví o potravinové soběstačnosti a podpoře lokální produkce.

Komplexní problém s mnoha vlivy je téma pro odborníky, my přinášíme čísla ilustrující vývoj rozlohy zemědělské půdy. Z dat lze částečně odečíst dopady agrární politiky, v níž se někdy vyplatí "pěstovat" trávu namísto zemědělských plodin. Čísla ale mohou naznačovat ještě jednu skutečnost, že orná půda mizí ve prospěch výstavby. Byla by přitom škoda měnit úrodnou půdu na vybetonované pozemky. Na druhou stranu přibývá zalesněných ploch, Jesenicko patři k nejzelenějším regionům republiky. Pomalu, ale zvětšuje se i celková rozloha vodních ploch, která se bude hodit v boji se suchem.

Členění charakteru půdy, srovnání ČR a okresu Jeseník
- oranžově ČR (průměr)
- žlutě okres Jeseník
- graf zobrazuje pouze 4 vybrané kategorie, rozdíl do 100 % obnáší např. zahrady, chmelnice, vinice, nezemědělskou půdu...

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

Z celkové rozlohy Jesenicka tvoří nejcennější orná půda asi 18 procent. Dominantních skoro 60 procent patří podle očekávání zmíněným lesům. V detailu nabízíme pohled na vývoj výměry (v hektarech) vybraných typů půdy, a to v časové řadě let 1996 až 2022. Orná půda, travnaté porosty, lesní porosty a vodní plochy, na to všechno se můžete podívat.

Vývoj rozlohy orné půdy v hektarech na Jesenicku v letech 1996 až 2022.

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

Vývoj rozlohy lesních pozemků v hektarech na Jesenicku v letech 1996 až 2022.

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

Vývoj rozlohy travních porostů v hektarech na Jesenicku v letech 1996 až 2022.

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

Vývoj rozlohy vodních ploch v hektarech na Jesenicku v letech 1996 až 2022.

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

To hlavní z budoucího vývoje mají v rukou samotní zemědělci a úředníci z Bruselu a Prahy, váš zájem o pozitivní vyhlídky můžete vyjadřovat nákupem místních zemědělských a potravinářských produktů s označením 'vyrobeno na Jesenicku'.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): Český statistický úřad

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.