DATA: Kolik polí, luk a lesů okres Jeseník má

19.09.2022

Máme rádi data a baví nás srovnávat jakékoli naměřené hodnoty okresu Jeseník a poměřovat je s českým průměrem. Ideálně pak, když ta lokální čísla ukazují něco ve prospěch Jesenicka :-)

Lesy, pole, pastviny, to je čítankový popis zdejší krajiny, ale jaké je skutečná výměra zemědělských pozemků a orné půdy?

Rozloha orné půdy se za poslední čtvrtstoletí zmenšila o 2 tisíce hektarů a je to trend v celé republice. Mezi nejčastější příčiny úbytku je přeměna orné půdy na stavební pozemky, rostoucí intenzifikace zemědělství na menších výměrách, úbytek pracovní síly v oboru a rostoucí dovoz zemědělských plodin ze zahraničí.

Orná půda ze všech zemědělských pozemků tvoří na Jesenicku 57,7 % rozlohy (ČR 69,8 %), travní porosty (ony pastviny) zabírají 37,6 % (ČR 24,3 %), zahrady pak ukrajují 4,8 % (ČR 4,1 %). Právě z důvodu tohoto trendu se čím dál častěji pracuje s přepočtem orné půdy na 1 obyvatele. To už se dostáváme velmi pohodlně nad republikový průměr v množství orné půdy, travních porostů i lesních pozemků, jak ukazuje graf níže. Jsme prostě zelený region.

Výměra zemědělských pozemků a orné půdy na 1 obyvatele
(v hektarech, k 31.12.2021)

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

Že Jesenicko není úplně zemědělskou oblastí s velkými širými lány je jasné, zemědělské pozemky zabírají přes 32 % rozlohy okresu, český průměr přitom činí více než 53 %. Přesně naopak to je při porovnávání procenta lesů, které tady činí skoro 60 %, zatímco v ČR to v průměru dává procent 34.

Členění zemědělských pozemků
(v procentech, ČR versus okres Jeseník, r. 2020)

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

Členění zemědělské a nezemědělské půdy
(pozemky, les, vodní plochy, ostatní, v procentech, ČR versus okres Jeseník, r. 2020) 

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

I když nejsme úrodná Haná, orná půda je pro Jesenicko tou nejcennější zemí a my bychom měli pečlivě rozmýšlet, kdy z ní uděláme travnatý porost, a kdy stavební parcelu, protože v tu chvíli definitivně přijdeme o možnost půdu zemědělsky využit. Nám tam přitom naskakují slova o potravinové soběstačnosti a CO2 neutralitě.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.