DATA: Kolik odpadu Jesenicko vytřídí a jak si stojí oproti Česku

10.10.2022

Dneska budeme Jesenicko chválit, protože z dat společnosti EKO-KOM čteme dobré skóre v množství kilogramů vytříděného odpadu na každého jednoho občana okresu Jeseník. Druhým dechem však upozorňujeme, že jedna věc je třídit a druhá věc recyklovat.

V recyklování, tedy faktickém využití vyseparovaného odpadu je celé Česko na chvostu Evropské unie (19. místo se 34 % využití). To už ale není tolik starost vás, poctivě třídících občanů, to je problém systému nastaveného státem.

Každý občan regionu ročně vytřídí skoro 90 kilogramů odpadu, přičemž český průměr je na hodnotě 72 kilo. Číslo tvoří papír, plast, nápojové kartony, sklo a kov. Tabulka níže ukazuje jednotlivé druhy v kilogramech na osobu. Všímejte si, že Jeseník (modré sloupce) to s ČR (červené sloupce) prohrává pouze v papíru.

Množství vytříděného odpadu v roce 2021 v okrese Jeseník a v průměru v ČR
(v kg na 1 obyvatele).

Zdroj: EKO-KOM

Tahle naše pečlivost je potvrzena také objemem vyprodukovaného komunálního odpadu končícího v případě Jesenicka na skládce. Jeho objem za poslední čtyři roky vykazuje pokles. I zde však za nejlepšími evropskými státy ztrácíme. To jen dosvědčuje, jak hodně práce nás v nakládání s odpady čeká. Třeba i proto, že prakticky žádný z nových starostů nechce být ten, který svoz odpadu svým občanům zdraží. Bude složité to splnit, až v roce 2025 začne být skládkování kvůli legislativně přísnější.

Vývoj výtěžnosti tříděného odpadu v okrese Jeseník v letech 2017-2021
(v kg na obyvatele).

Někdo by měl lidem začít vysvětlovat, že bez ještě většího úsilí v třídění je zachování poplatku za popelnici pořádnou výzvou. Dělejte hlavně to, že budete třídit a zkoušejte produkovat méně směsného odpadu a vzpomeňte na to, že jde separovat bio, elektro a textil.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.