Další pomoc k efektivnější ochraně jesenické přírody

16.01.2022

Chráněná krajinná oblast Jeseníky patři k největším chráněným územím České republiky a náš region má velký zájem o její dobrou kondici. Ať kvůli cestovnímu ruchu, tak kvůli kvalitě životního prostředí.

Rostoucí počty turistů jsou důvodem, proč v některých partiích CHKO už dlouho fungují strážci přírody či lesní stráž a někdy mají jejich členové plné ruce práce s umravňováním nezodpovědných turistů. Na některé prohřešky proti přírodě jsou dokonce bezzubí. Nebo tedy byli.

Od Nového roku je v platnosti novela zákona Ministerstva životního prostředí, která hlídkám dává větší mandát k ochraně našeho přírodního bohatství. Nově mohou zastavovat auta ve zvláště chráněných územích při podezření z porušení zákazu vjezdu. Lesní stráž bude smět kontrolovat, jestli "narušitel" má souhlas vlastníka lesa s vjezdem. A hlídka bude moci pořizovat zvukový a obrazový záznam i zadržet člověk konajícího proti lesnímu zákonu.

Zvěř v chráněných oblastech Jeseníků nepochybně ocení i zákaz ohňostrojů.

Víme, že drtivá většina návštěvníků hor je spořádaná, ale jak se nás po turistických trasách pohybuje víc a víc, to "jedno procento křupanů" je tvořeno stále větším počtem lidí.

Foto (zdroj): Informační středisko CHKO Jeseníky

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.