Další peníze do životního prostředí na Jesenicku

28.05.2021

Kůrovec, voda a včely, na tyhle oblasti se zaměřuje pozornost Olomouckého kraje nejvíce, pokud jde o jeho pomoc našemu regionu v oblasti životního prostředí.

I malé dítě si dovede spočítat, že masivní těžba a následný prodej smrkového dřeva nemá šanci vlastníkům lesů vykompenzovat ztráty, které jim kůrovec působí. Náklady na nové zalesnění jasně převyšují, a tak přichází EU, stát, ale i Kraj s různými formami pomoci. Na krajském úřadě právě finišuje sběr žádostí o podporu na obnovu lesních ekosystému.

Ve fázi vyhodnocování jsou žádosti subjektů zabývajících se provozem záchranných stanic pro handicapovaná zvířata, dále projekty spolků angažujících se v oblasti životního prostředí a zemědělství a v neposlední řadě ve frontě stojí žadatelé z řad vodohospodářů či obcí, kteří mají v plánu investovat do výstavby či modernizace čistíren odpadních vod anebo budování protipovodňových opatření. Kraj je připraven poskytnout nějaké ty miliony.

No a na stejném místě v Olomouci už bylo schváleno skoro 800 tisíc korun pro včelaře, chovatele dosti klíčového hmyzu, nemáte-li alergii na jejich žihadlo.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.