Co Jesenicku přinesla pátá T-Expedice nadaných žáků

22.06.2023

Minulý týden si v Jeseníku dali už popáté dostaveníčko budoucí vědátoři z celé České republiky. Stalo se tak v rámci projektu T-Expedice podporujícího nadané děti. Vlastivědné muzeum Jesenicka a Středisko volného času Duha ve spolupráci s dalšími partnery připravili pro žáky a studenty zapálené do přírodních věd a technických oborů velmi pestrý týdenní program.

Ambicí každé T-Expedice je nabídnout zajímavé badatelské výzvy a u nich pak dosáhnout využitelných výsledků. Po řešitelích se chce unikátnost přístupu, praktický dopad a ideálně přínos pro region. Adekvátně tomu pořadatelé vymýšlejí témata. Letos to byly oblasti hydrobiologie, entomologie, techniky, chemie a urbanismu.

Přínos téhle ojedinělé akce nespočívá jenom v tom, že dětští badatelé zkoumají něco s potenciálním přínosem pro Jesenicko. Skvělé je, že v týmech pracuje i mnoho žáků ze zdejších základních a středních škol. Letos rovnou polovina (25). Své nadané žáky pořadatelům dodaly ZŠ Žulová, Bělá pod Pradědem, Jeseník, Česká Ves a Vápenná, středoškoláci reprezentovali Gymnázium Jeseník, SPŠ Jeseník a Hotelovou školu V.Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník.

Skupina budoucích architektů měla za úkol navrhnout novostavbu pro depozitář jesenického muzea. Na mlaďochy bez vystudované stavařiny to udělali důmyslně. Osmiúhelník s atriem, zelená střecha i fasády, zasedačka s vodními prvky a kořenová čistírna vody. Budovu zasadili na městský pozemek v průmyslové zóně nad Naturfytem. Druhým tématem byla revitalizace okolí eMka, kde navrhli půjčovnu koloběžek, mini stage na koncerty a divadlo, přidali i relaxační zónu u řeky… rozhodně inspirace pro někdy.

Biologové z entomologické sekce se rozhodli prozkoumat potravní preference hmyzu v rozdílných prostředích Jesenicka. Operovali u Hraniček a pod Čertovými kameny. Zaměřili se na louku a lesní biotop, aby zjistili, že na lučním biotopu žije více opylovačů, naproti tomu v lese více predátorů.

Biologové z hydrobiologické sekce si dali cíl, zmapovat výskyt bezobratlých živočichů v Černém potoce. Po odběru vzorků napočítali celkem 109 živočichů spadajících do 19 skupin. Dopočítali se biotického indexu 5,74, což je II. třída čistoty vody, a tedy dobrá kvalita.

Zajímavé to měla chemická sekce, která navázala na loňské snažení v laboratořích společnosti Naturfyt - Bio, kde se zkoumala stabilita emulze měsíčkového krému na ruce. Není na to, řešit úkol z praxe. Chemici si i letos zažili, jak se musí jakýkoli nový kosmetický výrobek testovat, než se pustí na trh.

Tradičně velké pozornosti se vždycky těší 'rakeťáci' - technici, protože ti nad Jeseníkem v minulých letech vystřelovali rakety. Vodní. Tento rok se rozhodli sestrojit raketu, kterou do vzduchu vynese regulérní palivo. Výzkumníci si ho vyvinuli, provedli statické zážehy a nakonec stroj dostali několik stovek metrů vysoko. Všechno fajn, jen došlo k selhání kamerového systému. Od něj se čekaly atraktivní snímky zachycující samotný let. Tak třeba příště.

Nováčky, a tak trochu žolíkem, byl tým ZŠ Vápenná (Montessori). Mladí konstruktéři na slavnostní prezentaci představili svoji repliku areálu jaderné elektrárny Černobyl.

V publiku při závěrečných představovačkách byli kromě vzácných hostů, samotných žáků i jejich odborní garanti a dozory, přišlo se ale podívat i mnoho natěšených rodičů.

Uvidíme, co z účastníků vyroste, jejich zapojení do T-Expedice je zkušenost k nezaplacení.

Foto (zdroj): Vlastivědné muzeum Jesenicka

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.