Co dělat na Jesenicku, aby bylo smart regionem

06.12.2021

Byl by to začátek konce, kdybychom si na Jesenicku řekli, že všechno víme, a že nepotřebujeme žádné rady zvenčí. Pro ty, kteří se neuzavírají inspiraci, jsme ve čtvrtek 25. listopadu pořádali positivJE FESTIVAL. Prvním blokem konference byl diskusní panel Smart region, tak se pojďte dovědět více o tom, co jsme na něm probírali.

Naše pozvání přijali 4 lidé mající znalosti a zkušenosti na to, aby mohli starostům, místostarostům, radním a zastupitelům měst a obcí Jesenicka poradit, co a jak mají zdejší municipality dělat, aby pro okres odváděly ještě lepší práci.

Do Jeseníku přijel ředitel Institutu veřejné správy Filip Hrůza, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík, starosta první energeticky soběstačné obce Kněžice Milan Kazda a zakladatel neziskové Agentury pro rozvoj Broumovska Jan Školník. Dostavili se s jedinou motivací, 90 minut nahlas přemýšlet o tom, co by se sebou mělo Jesenicko dělat, aby se stalo ještě atraktivnějším místem pro život.

Filip Hrůza se zabývá meziobecní spoluprací, ten Jesenicku doporučuje např. profesionalizaci existující platformy Sdružení měst a obcí Jesenicka, která by si měla nejprve zajistit zdroje na personální posílení, a pak se orientovat na oblasti vyžadující celoregionální součinnost, kam určitě spadají odpady, voda, dopravní obslužnost, ale taky vzdělávání či cestovní ruch. Všude tady se dá dosahovat lepších výsledků, byť často klopotně, než když si to každý starosta bude hrnout na vlastní triko.

Jan Šafařík do debaty přidal krajský pohled, který by šlo velmi volně parafrázovat tak, že Kraj by i měl chuť a ambici pomáhat Jesenicku všude tam, kde by se to hodilo, jenže na to často chybí peníze. Důležité je, že restart Jesenicka je jedním z vlajkových projektů Kraje, ten by sem měl na regionální rozvoj dostat nemalé peníze. Za důležité, co mají zdejší starostky a starostové pro udržení obyvatel dělat, považuje Jan Šafařík mít dostatečný počet obecních bytů, případně zintenzívnit spolupráci se soukromými developery. Lidé zůstávají, když mají kde bydlet.

Starosta středočeských Kněžic Milan Kazda divákům diskusního panelu potvrdil, že boj o občany svadí i oni, že to není nějaká výsostná problematika Jesenicka. Jinak se pan starosta věnoval prezentaci toho, co se Kněžicím od roku 2004 daří nejlíp - být na poli výroby tepla a elektrické energie tou nejprogresivnější obcí v zemi. Ačkoli připustil, že s dnešní legislativou i společenskou atmosférou by to bylo pro vedení obcí složitější, věci jako 'green deal' jasně ukazují, že čím dříve se do toho pustíme, tím to bude lepší.

Honza Školník přijel z Broumovska, které má s Jesenickem hodně společného. Honzova Agentura pro rozvoj Broumovska je významným hybatelem regionu bojujícího s vylidňováním. On by na místě Kraje otevřel v Jeseníku přímo krajskou kancelář programu Restart, čímž by si Olomouc zajistila ten nejinternější pohled na výzvy našeho regionu. Honza Školník má i dosti explicitní pohled na řešení odlivu mladých, když k tomu uvedl něco ve stylu "hlavně jim nebraňte odejít". Jinak jeho slova potvrdila, že na seriózním regionálním rozvoji musí pracovat všichni zainteresovaní aktéři - firmy, obce, školy, neziskový sektor...

Netajíme se tím, že panel diskutovaná témata nehodlal vyřešit, panel měl jednoduchý úkol - od chytrých lidí si nechat doporučit, co tady jako máme dělat, abychom se posouvali. Bude znít divně, když řekneme, že nás ten rozsah práce, před kterou tady stojíme, vlastně těší a hrneme se do toho, přiložit ruku k dílu?

Paní starostky, páni starostové, nejen pro vás zveřejňujeme videozáznam celého panelu. Od expertů na danou problematiku se můžete dovědět spoustu zajímavých informací, přeberte si to po svém.
Kdo z diváků nebo účastníků konference by se namáhal nám napsat zpětnou vazbu k positivJE FESTIVALU 2021, budeme za ni moc rádi. V příštím roce se pochopitelně hodláme zlepšit (pište na positivJE@positivJE.cz). Děkujeme.

Foto (zdroj): Lucie Musialová a Kateřina Šimečková

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.