Bílá Voda skvěle nakládá s odpady

22.12.2019

Letos téma ekologie rezonuje hlavně díky Gretě Thunberg, ale i bez ní je třeba nakládání s odpady poměrně frekventovaným termínem, taky proto, že se kolem toho zpřísňuje legislativa, bude zdražovat skládkování, bude větší tlak na maximalizaci třídění, respektive na snížení vůbec vzniku odpadu.
A hádejte, kdo proklouzl na bronzovou příčku republikové soutěže 'Odpadový Oskar'? No malá víska Bílá Voda, kterou vede pan starosta Kocián. A dobře vede. Ona se Bílá Voda pravidelně umisťuje hodně vysoko, pokud jde o nízkou produkci odpadu, letos jí to v kategorii 'obce do 1000 obyvatel' přineslo za Olomoucký kraj prvenství, v republikovém srovnání pak krásnou bronzovou příčku.
V obci se třídí papír, plast, sklo, nápojové kartony, jedlé oleje, nebezpečný odpad i elektroodpad. Popelnice na komunální odpad jsou evidovány a evidováno je i množství do nich vhozených odpadků, neboť Bílá Voda je zapojena do systému ECONIT, jehož platforma informace sbírá prostřednictvím QR kódů. Smart řešení pak říká, že tahle obec má roční náklad na odpadové hospodářství na osobu kolem 600 Kč, přitom průměr u podobně velkých obcí je 1000 Kč, průměrný náklad v rámci Olomouckého kraje je asi 843 korun.
Máme z toho upřímnou radost a chválíme vzornou práci s odpadky u všech obyvatel Bílé Vody.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.