Až 15 pivovarů na Jesenicku kdysi bylo

03.08.2018

Dneska trochu oslavíme pivovarnickou minulost v našem kraji, když tu zítra máme tu přehlídku pivovarů v rámci akce Jesenicko se baví.
V našem podhorském kraji má pivovarnictví poměrně překvapivě, dlouhou tradici. Prvopočátky můžeme vysledovat v období středověku, kdy např. měšťané z Javorníku nebo Žulové získali od vrchnosti várečné právo. Velká výnosnost tohoto podnikání vedla postupem času další obce, města, ale i samotnou šlechtu k výrobě a prodeji dalších a dalších druhů piva. Od 16. století se nám tak síť lokálních pivovarů, krčem a hospůdek nejrůznějšího charakteru začíná rozrůstat.
Velmi výrazný pozitivní vliv měla později průmyslová revoluce. Nové poznatky v oblasti technologií a vědy, zavedení skleněných lahví jako transportních obalů a rozvoj velkovýroby, přivedli pivovarnictví v 19. století do jeho zlatého věku. V této době na Jesenicku působilo celkem 15 pivovarů, které byly rozmístěny v těchto obcích a městech: Bílá Voda, Bílý Potok, Černá Voda, Dolní Grunt (Dolní Údolí), Javorník (2), Jeseník (3), Stará Červená Voda, Velké Kunětice, Vidnava (2), Zlaté Hory a Žulová.
Jak je ale pro historii typické, po období konjunktury přichází období úpadku, a to se stalo i na Jesenicku. Konkurenční boj, odlehlost některých dodavatelských nebo odběratelských oblastí postupně likvidovala menší pivovary na úkor těch větších a hospodářsky silnějších. V první polovině 20. století tak stále fungovalo už jen 8 pivovarů. Po konci druhé světové války došlo ke znárodňování podniků. V roce 1948 ve zdejším okrese existoval už pouze jediný pivovar, a to ten vidnavský (postupně přestavěn na sodovkárnu).
Odkaz bohaté historie místního pivovarnictví však nezanikl. V roce 2011 byla obnovena výroba piva v místním Minipivovaru Jeseník, který navazuje na tradici Lichtwitzů. Druhým v pořadí se v roce 2015 stal pivovar Cestář v Ostružné.
Jestli někdo máte sen být sládkem, žijete ve správné době, minipivovary rostou jako houby po dešti a na zdejším pivním trhu je místa dost.

Autor: Kamil Tomášek, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Foto (zdroj): Květoslav Growka, Státní okresní archiv Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.