Atraktivní studijní obory v Horních Heřmanicích

08.07.2018

Vůbec nevadí, že školy mají prázdniny, možná právě proto je správný čas zmínit, že střední školy se musí snažit, aby jimi nabízené učební a studijní obory byly atraktivní a absolventům nabízely perspektivní možnosti ať už jako zaměstnancům, tak coby podnikatelům/zaměstnavatelům.
PositivJE se neztotožňuje se snahami některých zájmových spolků i nadále z Česka dělat 'montovnu Evropy' a raději by viděl propagaci oborů budoucnosti, ale třeba obory jako výrobce kožedělného zboží nebo umělecký kovář v sobě potenciál mají. Tahle řemesla roboti jen tak nenahradí a už dnes vidíme, že špičkoví řemeslníci ve svých oborech jsou velice žádaným zbožím. Pokud takové řemeslo dělá člověk třeba na živnostenský list, bez problémů si dokáže skvěle vydělat, a přitom dělá práci, jež ho baví a naplňuje.
Střední škola gastronomie a farmářství z Jeseníku a Horních Heřmanic se snaží reflektovat na aktuální situaci na trhu práce a nabízí deváťákům zajímavé studijní obory. K dokonalosti už jen chybí udržet v oboru po dostudování více absolventů, než je tomu teď.
Dá se ale očekávat, že umělečtí kováři, či sedláři a brašnáři se těmto řemeslům učí právě proto, že se jimi mají zájem živit. A jestliže se sedlařině věnuje škola z Horních Heřmanic už jako jediná v republice, tím spíše jí fandíme, ať se jí podaří udržet obor na živu. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.