Josef ŤULPÍK

1.  Jak vidíte Jesenicko v roce 2028?
Na Jesenicku jsem část života žil a dodnes tam i podnikám. Jesenicko za 10 let vidím, jako místo kde se výborně žije místním obyvatelům, mají dobře placenou práci, plnohodnotnou zdravotní péči a region je vyhledávaným místem turistů.

2. S jakými tématy plánujete Jesenicko zviditelňovat v Senátu ČR?
Pro Jesenicko je důležitým tématem dopravní dostupnost. Potřebujeme dobré dopravní spojení jak pro místní občany a podnikatele, tak i pro potenciální návštěvníky. Jako další bod vidím i podporu malého a středního podnikání, které hraje v našem regionu nezastupitelnou roli. Stát by měl rovněž vytvořit speciální podmínky pro rozvoj našeho regionu. Jesenicko si kvůli své poloze a zeměpisným podmínkám zaslouží zvláštní podporu.

3. Budete dělat něco pro zvýšení porodnosti?
Musíme více podporovat mladé rodiny, dát jim perspektivu. Když u nás najdou dobrou práci a příležitost k bydlení, zůstanou v regionu a založí zde své rodiny. K dobrým životním podmínkám dále patří moderní nemocnice s dostatkem lékařů a dalšího personálu. Myslím, že Jesenicko si zaslouží střední zdravotnickou školu. Všechny tyto věci najdete v mém volebním programu.

4. Máte plán na zkvalitnění vzdělávání?
Školství patří k pilířům naší společnosti, takže samozřejmě mám. Už na nižších stupních vzdělání je nutné snížit počet dětí ve třídách, aby pedagogové měli na děti dostatek času a mohli se jim věnovat. Musíme podporovat učňovské školství, protože nám ubývá řemeslníků. Platí to i o vybavení škol, které by se mělo v rámci možností co nejvíce blížit podmínkám ve skutečných závodech. O střední zdravotnické škole už jsem se zmínil v předcházející odpovědi.

5. Plánujete podporu pro mladé rodiny?
Částečně už jsem také odpověděl. Je to bytová politika a dostatek pracovních příležitostí. Přidám k nim ještě stabilizační příspěvky, které by mohly mladé lidi rovněž motivovat zůstat v regionu a přivést zde na svět své děti.

6. Zlepšíte podmínky pro podnikání?
Je to má priorita sám mnoho let podnikám. Dopravní dostupnost, zvýhodněné podmínky pro firmy, které se rozhodnou na Jesenicku podnikat v oblastech s výrobou výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

7. Jak podpoříte vznik nových pracovních míst?
Nová pracovní místa musejí vytvořit především místní podnikatelé, kterým se bude dařit. Proto kladu takový důraz na dobrou dopravní dostupnost a dobré podmínky k podnikání. A je na zváženou, zda by stát takto strukturálně postižených regionech neměl podnikání podpořit daňovým zvýhodněním. Já bych to považoval za jednu z cest, jak zlepšit situaci i na Jesenicku.

8. Můžete nějak přispět k růstu mezd?
Je to podobné jako u samotných pracovních míst. Zvyšovat mzdy zaměstnanců mohou podnikatelé, kteří jsou úspěšní. 

9. Budete se angažovat v podpoře výstavby nájemních bytů?
Podpora bydlení je součástí mého program a nájemní bydlení k tomu samozřejmě patří, takže odpověď zní ano.

10. Jak připravíte region na stárnutí populace?
Populace stárne v celé zemi. Budeme potřebovat nové domy pro seniory a domy s pečovatelskou službou. A také musíme brát v úvahu, že řada našich seniorů bude chtít co nejdéle zůstat v domácnosti, ve které prožili většinu života. Musíme proto podporovat také domácí pečovatelskou službu, která jim to umožní.

11. Co uděláte pro zastavení odlivu lidí z Jesenicka?
Většina mého programu je zaměřena právě na kvalitu života lidí v mém volebním obvodu. Když budou mít naši občané dobrou práci, kvalitní zdravotní služby, dobré bydlení a kvalitní nabídku trávení volného času, nebudou mít důvod odcházet. Vždyť u nás na horách je krásně a naše životní prostředí se nedá jen tak něčím nahradit. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies