Miroslav ADÁMEK

1. Jak vidíte Jesenicko v roce 2028?
Už teď je Jesenicko hrdý a přitažlivý kraj. A já věřím, že zde bude žít v roce 2028 ještě víc spokojených a usměvavých lidí. Nikdo to za nás ale nezařídí, je to jen na nás samotných. Proto jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Abych pomohl našemu regionu a bil se za něho v Praze. Jsem zvyklý dotahovat věci do konce a mé plány a vize přivádět do reality. Udělám maximum, aby Jesenicko v roce 2028 bylo žádaným místem pro život. Dávám slib, že vám každý rok předložím výsledky mé práce, kterou jsem pro náš region v Senátu udělal.

2. S jakými tématy plánujete Jesenicko zviditelňovat v senátu?
V Senátu chci být prodlouženou rukou všech obyvatel Jesenicka směrem do Prahy. Budu pomáhat s problémy jak starostům, tak i jednotlivcům. Já sám jsem si stanovil první konkrétní vize, za které chci pro Jesenicko v Praze bojovat. Je to lepší dopravní dostupnost, vybudování vysoké školy a zimního stadionu, zkvalitnění sociálních služeb, větší bezpečnost... Dal jsem si také nesnadný, ale nutný úkol, aby se Jesenicko pokrylo vysokorychlostním internetem. Je to velmi důležité pro další rozvoj regionu a udržení lidí v našem kraji. Jsem sice nestraník, ale kandiduji s podporou hnutí ANO, to je výhoda, díky tomu se totiž dostanu snadněji k důležitým lidem, například k ministrům, a můžu u nich za Jesenicko a za naše zájmy "lobbovat".

3. Budete dělat něco pro zvýšení porodnosti?
Zvyšuje se věk mladých lidí, kdy se poprvé rozhodnout založit rodinu. Mnohdy to je z důvodu finanční stability rodiny, budování kariéry, absence vlastního bydlení... Nelíbí se mi, že po nástupu na rodičovskou a mateřskou dovolenou je u matek tak výrazný propad v jejich příjmech. Proto budu iniciovat odbornou diskusi, která upozorní na toto téma a navrhne řešení. Vláda hnutí ANO zavedla podporu startovacího bydlení pro mladé. Ale to je jen začátek. Chci v Senátu navrhnout další opatření, která podpoří výstavbu dostupných a kvalitních bytů pro všechny. Například komunitní formu bydlení, kde budou vedle sebe žít všechny generace, mi připadá jako přirozený model. Mladé rodiny tak získají podporu od seniorů, senioři naopak budou cítit větší pocit bezpečí a potřebnosti. Získat tak mohou všichni.

4. Máte plán na zkvalitnění vzdělání?
Mám plán na vybudování vysoké školy v Jeseníku. Vím, že je to odvážné, ale já už na tom pracuji a jednám s vedením olomoucké univerzity, konkrétně přímo s rektorem panem Jaroslavem Millerem, který je tomuto plánu velmi nakloněný. Líbí se mi myšlenka studentského parlamentu, která je v Jeseníku již realizována. V rámci základního školství bych uvítal větší podporu pedagogů formou supervize a možného studijního volna v rámci školního roku, například ve výši 5 dnů. Ve školách musíme udržet kvalitní pedagogy, což je úkolem ředitele. Vedení proto musíme dát nástroje pro jejich motivaci, a to například možností cíleného navýšení odměňování.

5. Plánujete podporu pro mladé rodiny?
Jak jsem již popisoval absolutní prioritou je pro mě kvalitní a dostupné bydlení, které by mladým rodinám umožnilo financovat vlastní byt či domek bez ohrožení dluhovou pastí. Chtěl bych podporovat vznik dětských skupin, jejich zakotvení v stabilním systému podpory. Vím, že už nyní na tom pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Právě možnost umístit dítě do dětské skupiny umožní maminkám nastoupit například na částečný úvazek do zaměstnání. Neztratí tak kontakt se svým přirozeným prostředím a zachovají si i svou odbornost. Důležitá je podpora neziskových organizací věnujících se rodinám a dětem. Mohou to být rodinná centra, ale i rozličné sociální služby.

6. Zlepšíte podmínky pro podnikání?
Jako senátor vyvinu maximální úsilí, aby se v celé republice změnil přístup operátorů k poskytování internetového připojení. Není možné, aby u nás byl internet mnohonásobně pomalejší a k tomu dražší než v okolních zemích. Pokud pokryjeme Jesenicko rychlým internetem, zvedne se celková vzdělanost, dostupnost služeb, a zároveň umožníme lidem pracovat přes internet i v té nejmenší vesničce v pohraničí pro klienty po celém světě. Zároveň se domnívám, že jestliže chceme digitalizovat veřejnou správu a sejmout tak z podnikatelů nadměrnou administrativu, je toto jeden za základních pilířů, aby systém fungoval.

7. Jak podpoříte vzniky nových pracovních míst?
Kvalitní dopravní infrastruktura je jedním ze základních kamenů, jak do regionu přivézt nové zaměstnavatele. Pro region Jesenicka bych si nadále přál daňové zvýhodnění pro podnikající drobné podnikatele. Právě tato forma podpory mi připadá jako nejrychlejší způsob podpory vzniku nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti v regionu. O nutnosti zavedení vysokorychlostního internetu do každé obce jsem už mluvil.

8. Můžete nějak přispět k růstu mezd?
Líbí se mi myšlenka postupného a kontrolovaného růstu minimální mzdy. Domnívám se, že je nutné, aby se rozevíraly nůžky mezi minimální mzdou a sociálními dávkami ve formě existenčního či životního minima. Lidem se musí vyplatit pracovat. Navíc je pro naše děti výchovné, když rodiče pracují a dokáží se postarat o své závazky. Tato otázka ovšem úzce navazuje na předchozí, kde jsme probírali dostatek dobře ohodnocených pracovních míst. V současné době je nezaměstnanost velmi nízká, zaměstnaneckých příležitostí je dost, ale ne každá práce je adekvátně zaplacena.

9. Budete se angažovat v podpoře výstavby nájemních bytů?
Již rozhodnutí kandidovat za tento region v senátních volbách byl pro mě závazkem začít něco dělat okamžitě. Proto jsem se na jedné ze svých cest setkal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Společně jsme hovořili o podpoře startovacích bytů nebo komunitního bydlení, tzn. nájemního bydlení pro všechny generace. Víte, nesouhlasím se současnou dotační politikou, kdy vznikají formy bydlení pro úzkou skupinu obyvatel, což vytváří ve městech a na obcích lokality, které nekopírují přirozený model lidského vývoje, ale naopak vznikají jakési pomyslné ostrovy seniorů, osob sociálně vyloučených apod.

Chci se také zasadit o to, aby veřejná správa umožnila lidem a firmám stavět nové byty a domy, například změnou územních plánů. Není přece možné, aby se třeba v Šumperku za tři roky postavilo celkem pouze 11 nových domů a bytů!

10. Jak připravíte region na stárnutí populace?
V sociálních službách pracuji více než dvacet let. Mnohé se v této otázce podařilo zlepšit a na Jesenicku fungují neziskové organizace zabývající se péčí o seniory na vysoké úrovni. Jako ředitel největšího poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji vím ale přesně, kde nám může stát lépe a více pomáhat. V Senátu budu dohlížet na "systém", aby poskytl ty nejlepší podmínky lidem a organizacím pečujícím o seniory, nemocné, hendikepované či jinak znevýhodněné lidi. Mojí prioritou je zlepšit podmínky pro ty, kteří doma pečují o staré lidi a nemocné. To, že se o své blízké starají, je nesmí vyřadit z běžného života, ze setkávání s přáteli a vrstevníky. Budu podporovat neziskové organizace, které by měly být hlavním pilířem těchto aktivit.

11. Co uděláte pro zastavení odlivu lidí z Jesenicka?
Toto vidím jako nejpalčivější problém. Často slýchávám, že s odlivem lidí nelze nic dělat, že to je globální trend, že to je složité téma. S tímto se nechci spokojit. Proto mám ve svém programu body, které mohou konkrétně pomoct. Samozřejmě, že nejsou všespásné, ale chci nabídnout jasné kroky, na kterých budu pracovat společně s představiteli obcí, odborníky a dalšími politiky. Víte, já jsem nevstoupil do předvolebního klání jen slibovat nějaká řešení, ale už teď se snažím pro své myšlenky sehnat podporu odborníků a těch správných lidí. Proto jsem již jednal s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslavem Millerem, dále s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, přijala mě ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Každé setkání pro mě bylo obohacující a přesvědčilo mě o tom, že cesta, kterou jsem se vydal, je správná a věřím, že může pomoci regionu Jesenicka, kde žije spoustu skvělých lidí, kteří si zaslouží, aby byli středem pozornosti po celé volební období, a ne pouze v předvolebním klání.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.